banner

Voorlichting op jonge leeftijd en goede rolmodellen thuis en in de klas geven kinderen, en vooral meisjes, een positiever beeld van wetenschap en technologie (W&T). Dat blijkt uit een attitudemeting in het kader van de Talentenkijker van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, onder meer dan 2.500 leerlingen en bijna 300 leerkrachten van groep 6, 7 en 8.

Stereotiepe beeld veranderen

‘Ouders en leerkrachten kunnen helpen het stereotiepe beeld te veranderen dat W&T meer iets is voor jongens. Daarom is het belangrijk dat ze begrijpen welke processen daarbij een rol spelen’, zegt Cocky Booij, directeur van VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. ‘Een van onze aanbevelingen naar aanleiding van de attitudemeting is om ouders meer bewust te maken van hun invloed op de opleidings- en beroepskeuze van hun kinderen en ze meer te betrekken bij voorlichting. Zeker ouders met een W&T-beroep zijn belangrijke rolmodellen en kunnen kinderen enthousiast maken over W&T. Ook moeten leerkrachten die onzeker zijn op het gebied van W&T de nodige ondersteuning krijgen.’

Meting voor en na Talentenkijker

De attitudemeting is uitgevoerd door VHTO in samenwerking met ITS, het voormalige onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. De houding van de kinderen werd gemeten vlak voor en vlak na het volgen van VHTO’s ‘Talentenkijker’. Deze lessenreeks over talenten en beroepen is gericht op het doorbreken van (gender)stereotypen. De attitudemeting biedt inzicht in het effect van de lessenreeks en biedt VHTO handvatten om ook meisjes meer te betrekken bij W&T.

Kijk jongens en meisjes verschillen 

Uit de attitudemeeting blijkt dat jongens een andere kijk hebben op wetenschap en technologie (W&T) dan meisjes. Ze lijken er meer plezier in te hebben, zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in W&T en vinden het belangrijker voor de maatschappij. Meisjes vinden jongens niet direct beter in W&T, maar als we willen dat meer van hen voor een carrière in W&T kiest, dan moeten ze een positiever beeld krijgen van het domein. Ouders en leerkrachten hebben daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie.

Minder een jongensding 

Opvallend is dat meisjes W&T na Talentenkijker minder moeilijk vinden dan daarvoor. Zowel de jongens als de meisjes hebben een positiever beeld van W&T. Ze zien aspecten als samenwerken, iets doen voor een ander of voor de maatschappij en tijd voor gezin en kinderen meer terug in W&T-beroepen. Ook vinden ze W&T minder een typisch ‘jongensding’ en hebben ze een breder beeld van de talenten die voor een W&T-beroep nodig zijn.

Ouders duidelijke voorbeeldfunctie 

De attitudemeting laat zien dat ouders die zelf in de W&T-sector werken een positieve invloed hebben als rolmodel. Hun kinderen denken minder dat jongens beter zijn in W&T en vinden zich vaker geschikt voor W&T. Ze vinden het domein leuker en minder moeilijk en nemen W&T wat vaker mee als optie voor een toekomstig beroep.

Enthousiasme leerkrachten aanstekelijk 

Zowel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten vinden het belangrijk om les te geven over W&T, zo blijkt. Vrouwen zijn echter duidelijk minder zeker over hun talent op dit gebied. Dat heeft zijn weerslag op hun leerlingen: die vinden W&T moeilijker om te doen en denken ook vaker dat jongens er beter in zijn. Ook het plezier dat leerkrachten hebben in W&T betaalt zich terug in de klas: hun leerlingen vinden zich vaker geschikt voor W&T. Veelzeggend is dat mannelijke én vrouwelijke leerkrachten verwachten dat jongens het op de middelbare school beter zullen doen in exacte vakken en dat ze vaker een succesvolle loopbaan in W&T zullen hebben dan meisjes.

Eyeopener 

VHTO heeft via Talentenkijker tussen 2014-2016 ruim 75.000 leerlingen en meer dan 3.500 leerkrachten weten te bereiken. Zij hebben kennis gemaakt met de diversiteit aan beroepen (en opleidingen) in W&T en gezien dat W&T interessant is en een interessant toekomstperspectief biedt voor zowel jongens als meisjes. Ook hebben de leerlingen hun talenten onderzocht en die in verband gebracht met W&T. Talentenkijker wordt door zowel leerlingen als leerkrachten goed beoordeeld. De lessenserie werkt als een eyeopener en draagt hierdoor bij aan het doorbreken van stereotiepe beelden ten aanzien van W&T.

Download hier het volledige onderzoek.