Ruim 8000 meisjes zijn door hun scholen aangemeld om 30 maart 2023 op bezoek bij een technisch of IT-bedrijf tijdens Girls’ Day. Girls’ Day is een jaarlijks terugkerende dag van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Tijdens deze bedrijfsbezoeken krijgen meisjes een beter beeld van bètatechnische en IT-beroepen. De kans is daardoor groter dat ze kiezen voor een opleiding in die richting.

Girls’ Day 2023 begint met een online kick-offvideo waar meisjes al kennismaken met de mogelijkheden van technologie. Daarna start het bedrijfsbezoek. Meisjes krijgen een korte introductie, maken kennis met vrouwelijke technische professionals en doen ook een doe-activiteit. Activiteiten vorig jaar waren lassen bij een trambedrijf, het tekenen van een stadsinrichting of naar de sterren kijken met een grote telescoop. Meer dan 250 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor Girls’ Day 2023. De meisjes zijn aangemeld door meer dan 200 scholen door heel Nederland.

16 procent is vrouw

Als meisjes een beter beeld krijgen van werken in bèta, techniek en IT wordt de kans groter dat ze een vervolgopleiding in die richting kiezen. Nu is slechts 16 procent van de technische professionals in Nederland vrouw. Technische beroepen worden door meisjes voortijdig uitgesloten doordat ze een beperkt beeld hebben van technische opleidingen en beroepen, vaak weinig zelfvertrouwen hebben in exacte vakken en rolmodellen ontbreken.

De vraag naar technisch talent is onverminderd groot. De IT-arbeidsmarkt is krapper dan krap, volgens het UWV. De vraag naar technisch talent zal de komende jaren alleen maar toenemen door de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Denk aan de energietransitie. Een baan of studie in de bèta, techniek en IT biedt veel baanzekerheid en vaak een goed salaris. Het is dus voor de hele samenleving zonde dat meisjes niet kiezen voor bèta, techniek en IT.

VHTO en Girls’ Day

VHTO organiseert Girls’ Day voor de twaalfde keer. Het expertisecentrum zet zich in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ook houdt VHTO zich bezig met het de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement, het genereren van (media)aandacht voor de activiteiten die plaatsvinden tijdens Girls’ Day en het agenderen van het thema diversiteit in bèta, techniek en IT.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief