Dr. Robert van der Drift

“Elke organisatie wordt beter van het krijgen van verschillende invalshoeken van werknemers. Als je veel hoogopgeleide blanken mannen heb, mis je de inzichten van andere groepen. Het gaat in zekere zin over statistiek, niet over het uitsluiten van personen. We moeten ook niet teveel woorden aan het thema vuil maken, het is door decennia heen gewoon een feit geworden dat diversiteit belangrijk is.
In mijn huidige en vorige rollen had ik te maken met het thema diversiteit en het onderwerp heeft me altijd geïntrigeerd: waarom gaat het in Nederland zoals het gaat? In andere landen gaat het anders, soms slechter maar vaak wel beter. Al heel lang constateren we dat het beter moet. En daar willen we dan wat aan doen, maar vaak is de eerste neiging om te gaan onderzoeken hoe erg het eigenlijk is. Dat weten we nu langzamerhand wel. Laten we echt wat gaan doen.”

Robert van der Drift is sinds 2016 directeur Bedrijfsvoering van de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven. Hij is naast lid van de Raad van Toezicht van VHTO ook lid van de Raad van Commissarissen van EUFlex B.V.
Robert kwam na zijn studie en promotieonderzoek in de chemie in 2002 als beleidsmedewerker Chemie terecht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daar werkte hij 15 jaar in verschillende rollen. Zijn laatste functie bij NWO was hoofd ICT-onderzoek.