Persoonsgegevens die worden verwerkt
VHTO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VHTO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VHTO verstrekt. VHTO kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam 
 • Uw geslacht 
 • Uw adresgegevens 
 • Uw telefoonnummer 
 • Uw e-mailadres 
 • Uw IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in te schrijven in de database Spiegelbeeld, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaattype

Waarom VHTO gegevens nodig heeft

VHTO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan VHTO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. 

Concreet verwerkt VHTO uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van projecten 
 • Om goederen en diensten te leveren 
 • VHTO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang VHTO gegevens bewaart 

VHTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen 

VHTO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze projecten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VHTO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

VHTO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van VHTO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VHTO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

VHTO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan VHTO te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VHTO heeft hier geen invloed op. VHTO heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VHTO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vhto@vhto.nl

Beveiligen

VHTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VHTO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via vhto@vhto.nl.

www.vhto.nl is een website van VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

VHTO is als volgt te bereiken:

 • Post- en vestigingsadres: Prinsessengracht 23, 2514 AP Den Haag
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41028643 
 • Telefoon: 070-2195370 
 • E-mailadres: vhto@vhto.nl
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief