Adviesrapport met aanbevelingen waardoor vo-leerlingen kans krijgen verder te kijken dan typische mannen- en vrouwenberoepen

In Nederland is de kans dat je als vrouw later in een technisch of IT-beroep terechtkomt, kleiner dan dat je in de zorg komt te werken en voor mannen geldt dit andersom.

Willen we de typische mannen- en vrouwenberoepen doorbreken dan moeten we ideeën over wat typisch mannelijk of vrouwelijk is, aanpakken. De profielkeuze is in Nederland een belangrijke stap richting studiekeuze. Om leerlingen voor te bereiden op het maken van een keuze voor een (vervolg)studie zetten middelbare scholen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in. LOB kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van stereotiepe keuzes.

VHTO onderzocht de inrichting van LOB op middelbare scholen en in hoeverre er binnen LOB bewust wordt omgegaan met (het doorbreken van) genderstereotypen. Op basis van de resultaten en verworven inzichten uit ons onderzoek signaleren we acht risico’s binnen loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) op middelbare scholen die stereotiepe keuzes in de hand kunnen werken.

Download hier het adviesrapport

Download hier de verkorte hand-out met een overzicht van de resultaten en inzichten

Meer weten over dit rapport? Of ook aan de slag met genderstereotypen in LOB? Neem contact op met vhto@vhto.nl.