Over Spiegelbeeld

Spiegelbeeld is de rolmodellendatabase van VHTO met daarin meer dan 2.000 vrouwelijke professionals en studenten (rolmodellen) die werken of studeren in bèta, techniek en IT. Zij hebben samen met VHTO één doel: meer meisjes enthousiast maken voor een toekomst in bèta, techniek en IT!

Hoewel er de laatste jaren een positieve trend is te zien, is het aantal meisjes dat in Nederland voor een bèta/technische opleiding kiest veel lager dan je op grond van bijvoorbeeld Europese cijfers zou kunnen verwachten. Bovendien zijn in Nederland de verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van profiel- en studiekeuze erg groot. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van rolmodellen met wie meisjes zich kunnen identificeren. Ook hebben ze vaak geen (goed) beeld van de bèta/technische opleidingen en beroepen en de grote variatie daarin. Spiegelbeeld heeft daarom twee doelstellingen:

Beroepsbeelden verduidelijken

Als vrouwelijke beroepsbeoefenaar met een opleiding of een beroep in bèta, techniek of IT lever je bijdrage aan het verduidelijken van de bèta, technische of IT-beroepsbeelden. Dat doe je door je in te zetten tijdens voorlichtingsactiviteiten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Vrouwelijke professionals zichtbaar maken

Als vrouwelijke professional in bèta, techniek of IT laat meisjes, hun ouders, docenten en decanen  zien dat er wel degelijk vrouwelijke studenten en professionals in de sectoren bèta, techniek en IT werken, dat zij succesvol zijn en dat zij plezier hebben in hun opleiding of werk.

Spiegelbeeld bereikt deze doelstellingen door de inzet van vrouwelijke beroepsbeoefenaars bij voorlichtingsactiviteiten en -middelen zoals speeddates, ervaringsverhalen, korte filmpjes (uit onder andere www.ditdoeik.nl ), mediapresentaties, online-mentoring, lezingen, gastlessen, workshadowing en nog veel meer!

Meld je aan voor Spiegelbeeld

Ben je een vrouwelijke professional of studenten die werkt of studeert in bèta, techniek en IT? Meld je dan aan voor Spiegelbeeld via het aanmeldformulier.

Sponsoren