Word partner van VHTO

Partnerprogramma VHTO

Vrouwen zijn met slechts 14% sterk ondervertegenwoordigd in bèta, techniek en IT. Als we dit percentage flink verhogen, kunnen we de volgende impact bereiken:

  • Elk meisje krijgt dezelfde kansen als een jongen om haar talenten in techniek en IT te ontwikkelen. Vrouwen hebben toegang tot betere banen met hogere salarissen en meer baanzekerheid.
  • Werkgevers kunnen eindelijk personeelstekorten in techniek en IT oplossen waardoor we economische kansen verzilveren. Bedrijven met toegenomen diversiteit presteren beter en kunnen hun positie op de markt versterken.
  • Technologie heeft een enorme invloed op onze samenleving en onze toekomst. Als we zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving in deze sector, kan technologie alle belangen in de samenleving dienen.

Lees in onderstaande pdf alles over het partnerprogramma van VHTO. Bent u geinteresseerd? Neem dan contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220. 

 

VHTO Partner Programme

With only 14%, women are strongly underrepresented in science, technology, engineering, and mathematics. If we significantly increase this percentage, we can achieve the following impact:

  • All girls get the same opportunities as boys to develop their talents in technology and IT. Women have access to better jobs with higher salaries and more job security.
  • Employers can finally solve staff shortages in technology and IT, enabling us to capitalize on economic opportunities. Companies with increased diversity perform better and can strengthen their position in the market.
  • Technology has a huge impact on our society and our future. If we ensure a good reflection of society in this sector, technology can serve the interests of all people in our society.

Read more about the partner programme in the pdf below. Are you interested? Please contact VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl or 020 888 4220.