Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie.
  Door een andere bril, nr. 36- januari 2012
In dit nummer
 
Onderwijs
Eerste klassen met Talentenkijker van start!
Hogescholen moeten intensiever samenwerken met bedrijfsleven
Keuzeversterkingstraject Bèta Excellent
Girlsday 2012
Meisjesdag op de TU/e
Arbeidsmarkt
Tweede Mentoring Circle van FE:MALE
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Google schenkt geld voor vrouwelijk bètatalent
Metaalvrouwen tijdens Vakkanjerwedstrijden
Internationaal
Gender & STEM Network website is online!
2012 Will Be The Year For Women In Tech
In en uit de media
Jongens zijn van nature niet beter in wiskunde dan meisjes
Ionica Smeets als verslaggever bij KRO's Rekenkamer
Zakenvrouw met maritieme missie – De Telegraaf
Publicaties
Trendanalyse gender in het bèta/technisch hoger onderwijs
Magazine door een andere bril: Meisjes, vrouwen en ICT
Lespakket Talentenkijker
Oproep!
NWO zoekt vrouwelijke commissieleden
Agenda
Bekijk de agenda
Colofon
VHTO
Landelijk expertisebureau
meisjes/vrouwen en bèta/techniek
T 020 888 4220
E vhto@vhto.nl
W www.vhto.nl
Dit e-zine is samengesteld met financiële ondersteuning van het Ministerie van OCW.
Heeft u suggesties, commentaar, ideeën?
Laat het ons weten via vhto@vhto.nl.
 
 

Volg VHTO op Twitter
 
Conferentie ‘Meisjes, vrouwen en ICT’ op 8 maart 2012
VHTO nodigt u graag uit voor de landelijke conferentie 'Meisjes, vrouwen en ICT' op Internationale Vrouwendag, donderdag 8 maart. In samenwerking met het Platform Vrouw & ICT organiseert VHTO met vele partners deze conferentie onder andere in het kader van de E-skills Week 2012. De conferentie vindt plaats bij IBM in Amsterdam. Komt u ook? Meld u nu aan! Aanmelden
Onderwijs
Eerste klassen met Talentenkijker van start!

Het nieuwe basisschoolproject Talentenkijker is vanaf januari 2012 gestart. Talentenkijker – een project van VHTO en Science Center NEMO - geeft leerlingen uit groep 7 en 8 een beter én breder beeld van beroepen in Wetenschap en Techniek (W&T). Tijdens het project gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, maken zij kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van W&T en ontdekken ze welke talenten voor deze beroepen nodig zijn. Inmiddels hebben zich al bijna 100 klassen aangemeld. Meer informatie en aanmelden via www.talentenkijker.nl
Hogescholen moeten intensiever samenwerken met bedrijfsleven
De hogescholen moeten hun opleidingen anders inrichten en beter afstemmen op de topsectoren en de regionaal aanwezige kennis en bedrijven. Dit advies geeft de Verkenningscommissie HBO Techniek aan de HBO-raad. Omdat er nu te veel smalle opleidingen zijn, moet het aantal opleidingen worden teruggebracht tot vier brede opleidingen: Applied Science, Engineering, Built Environment en ICT. Daarnaast kan de samenwerking met het bedrijfsleven intensiever. Lees meer
Keuzeversterkingstraject Bèta Excellent

Op 12 januari jl. heeft de eerste bijeenkomst van het traject Bèta Excellent plaatsgevonden op het Jan van Brabant College in Helmond. Het keuzeversterkingstraject Bèta Excellent is erop gericht om bovenbouw havo/vwo-meisjes actief de mogelijkheden van bèta/techniek vervolgopleidingen en beroepen te laten verkennen. Op 12 januari kwamen zeven excellente meisjes en hun ouders voor het eerst bijeen. Lees meer
Girlsday 2012
Aanmelden voor Girlsday 2012 kan nog tot 31 maart! Ruim 90 bedrijven en 100 scholen hebben zich al enthousiast aangemeld. De teller staat inmiddels op ongeveer 3400 meisjes die een bezoek gaan brengen aan een bèta/technisch bedrijf. Wilt u ook deelnemen aan Girlsday? Kijk dan op www.girlsday.nl.
Meisjesdag op de TU/e
Op dinsdag 13 december 2011 vond op de Technische Universiteit Eindhoven een speciale dag voor meisjes uit 4, 5 en 6 vwo plaats om hen te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. De universiteit had een informatiemarkt georganiseerd waar allerlei demonstraties van de verschillende faculteiten werden gegeven. Lees meer
Arbeidsmarkt
Tweede Mentoring Circle van FE:MALE


De tweede ronde van FE:MALE, een project voor startende vrouwelijke ondernemers, gaat op dinsdag 31 januari van start. Zes bèta/technische vrouwen komen 3 keer bijeen en vormen samen een Mentoring Circle, waar leren van elkaar en het opdoen van inspiratie centraal staan. Benieuwd naar eerdere ervaringen? Lees erover in de tweede nieuwsbrief van FE:MALE.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Google schenkt geld voor vrouwelijk bètatalent
Google heeft 750.000 dollar (554,473 euro) aan Platform Bèta Techniek geschonken. Het Platform zal het geld inzetten om meer jongeren te interesseren voor vooral wiskunde en informatica. Extra aandacht gaat ondermeer uit naar het stimuleren van talentvolle meisjes en allochtone jongeren om deze richtingen te kiezen. Lees meer
Metaalvrouwen tijdens Vakkanjerwedstrijden
In december 2011 organiseerde Bureau TOP de Vakkanjerwedstrijden waarmee zij de vaktrots, het vakmanschap en daarmee de instroom van jonge mensen in deze sectoren stimuleren. Metaalvrouwen Lisa en Electa deden mee. Bekijk het filmpje van deze ‘Vakkanjers’.
Internationaal
Gender & STEM Network website is online!

De website van het internationale project ‘STEM educational and occupational pathways and participation’ is online. Deze website dient als informatiekanaal alle activiteiten en als een discussieplatform voor de leden van het netwerk. U kunt zich hier tevens aanmelden voor de Gender & STEM Network Conferentie op 5 & 6 september 2012 in Amsterdam.
2012 Will Be The Year For Women In Tech
‘If 2011 was the year for talk surrounding women in tech, here’s hoping 2012 will be the year for action.' Lees hier het hele artikel
In en uit de media
Jongens zijn van nature niet beter in wiskunde dan meisjes
Het is de manvrouwelijkheid in een land die bepaalt hoe goed meisjes het doen bij wiskunde. Dat blijkt uit een omvangrijke analyse van de wiskundescores van jongens en meisjes in zo'n 50 landen. Opmerkelijk genoeg blijken in meer geëmancipeerde landen niet alleen de meisjes, maar ook de jongens gemiddeld beter in wiskunde. Uit: de Volkskrant. Lees meer over het hele onderzoek. 
Ionica Smeets als verslaggever bij KRO’s De Rekenkamer
Ionica Smeets is een gepromoveerde wiskundige en publiciste en vanaf januari 2012 ook een van de verslaggevers van KRO’s De Rekenkamer, het programma dat calculeert hoeveel ‘iets’ kost. Lees meer
Zakenvrouw met maritieme missie – De Telegraaf
De Zakenvrouw van Jaar 2011, scheepsbouwer Thecla Bodewes, is een goed rolmodel voor vrouwen en meisjes. Lees meer
publicaties
Trendanalyse gender in het bèta/technisch hoger onderwijs

Naast vele activiteiten in het voortgezet onderwijs, heeft VHTO in de achterliggende jaren intensiever dan voorheen activiteiten uitgevoerd in het bèta/technisch hoger onderwijs. Zo heeft VHTO in de periode 2005-2011 genderactiviteiten uitgevoerd gericht op bèta/technische hbo- en wo-opleidingen, in het kader van het Sprint Programma van het Platform Bèta Techniek. Lees er meer over in deze publicatie
Magazine door een andere bril: Meisjes, vrouwen en ICT

In dit themanummer 'Meisjes, vrouwen en ICT' vertellen vrouwelijke professionals en vrouwelijke studenten waarom zij voor dit vakgebied hebben gekozen en met hoeveel plezier zij in de ICT werken en studeren. We gaan in op het belang van diversiteit in de ICT. Ook schetsen opleidingsmanagers, docenten en wetenschappers een beeld van de huidige ontwikkelingen op het terrein van ICT, zoals Lifestyle Informatics, mens-machine-interactie, Health Informatica en WebScience. Lees meer
Lespakket Talentenkijker

Voor het project Talentenkijker heeft VHTO samen met Science Center NEMO het lesmateriaal ontwikkeld. Dit lesmateriaal - bestaande uit een map -ontvangen alle aangemelde scholen en wordt gebruikt tijdens de lessen. Lees meer
oproep
Oproep: NWO zoekt vrouwelijke commissieleden
NWO heeft vaak moeite om vrouwelijke wetenschappers te vinden die zitting willen nemen in beoordelingscommissies en besturen. Vrouwelijke hoogleraren en UHD's die zitting willen nemen in een beoordelingscommissie of een bestuur kunnen zich melden via aspasia@nwo.nl
Agenda
14 februari 2012 – Women 2.0 PITCH Conference & Competition
6 maart 2012 – Ladies Night TU Delft
Vrouwelijke studenten en afgestudeerde vrouwen van de TU Delft vertellen aan meisjes uit 4,5 en 6 vwo over hoe het is om als meisje een technische studie te doen en later te werken in een technisch beroep. Lees meer
8 maart 2012 – Meisjes, vrouwen en ICT
VHTO organiseert in samenwerking met Platform Vrouw & ICT de landelijke conferentie 'Meisjes, vrouwen en ICT' over vrouwen en ict. Deze conferentie - in het kader van E-skills Week 2012 - vindt plaats bij IBM Forum in Amsterdam. Aanmelden
26-30 maart 2012 – E-Skills Week 2012
26 april 2012 – Girlsday
Bedrijven en (onderwijs)instellingen openen hun deuren voor meisjes van 10-15 jaar. Door heel Nederland. Aanmelden
14 juni 2012 - Rolmodellenconferentie VHTO
Voor alle rolmodellen uit Spiegelbeeld!
Voorlichtingen gaan onverminderd door!
Bekijk hier de agenda van VHTO
  Afmelden