Girls’ Day

Tijdens Girls’ Day op 11 april 2024 openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meiden van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT.

Girls Day - banner" alt="Activity image">

Laat meiden op 11 april 2024 kennismaken met beroepen in bèta, techniek en IT

Tijdens Girls’ Day op 11 april 2024 openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meiden van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. Wil je deelnemen aan Girls’ Day 2024? Meld je dan aan als bedrijf om een groep meiden te ontvangen of om jouw leerlingen op bedrijfsbezoek te laten gaan.

Vragen over Girls’ Day? Bekijk de veelgestelde vragen.

‘Fix the system, not the girls’

Girls’ Day kan voor meiden een belangrijke sleutelervaring zijn om te kiezen voor een technisch of IT-beroep. Dat meiden voor die beroepen kiezen, is namelijk nog steeds niet vanzelfsprekend. Om die keuze wél vanzelfsprekend te maken, grijpen wij Girls’ Day 2024 aan om met onze social media campagne ‘fix the system, not the girls’ aandacht te vragen voor het lage aandeel vrouwen in technische en IT-beroepen. Meer informatie over deze campagne en wat jíj kunt doen? Kijk dan hier.

(Promotie)materiaal Girls’ Day

Toolkit voor bedrijven 

Extra handleidingen en bijlagen:

Toolkit voor scholen

Extra handleidingen en bijlagen:

Waarom Girls’ Day?

Techniek en technologie is belangrijker dan ooit voor de samenleving. Een baan in deze sector biedt een goed salaris, baanzekerheid en daarnaast staat de arbeidsmarkt te springen om nieuw talent. Bovendien is het belangrijk voor de samenleving dat nieuwe techniek en technologie wordt bedacht, ontworpen en gemaakt door een diverse groep makers.

Helaas is dat nu niet het geval: het aandeel vrouwen in bèta, technisch en IT is slechts 16%. Ook missen werkgevers een enorme pool aan talent. Uit onderzoek weten we dat meiden al op vroege leeftijd een studie of beroep in bèta, techniek en IT uitsluiten. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen.

Om al deze redenen organiseren wij Girls’ Day! Tijdens deze dag kunnen meiden op een laagdrempelige en vooral leuke manier kennismaken met bèta, techniek en IT.

Girls’ Day wordt mede mogelijk gemaakt door de alliantie Worden wie je bent. Vanaf 2023 werkt deze alliantie samen met het onderwijsveld vijf jaar lang aan gelijke kansen, de mogelijkheid om de eigen capaciteiten te ontwikkelen, zich vrij te voelen in een school en een studie te kiezen die daarbij past. De alliantie Worden wie je bent bestaat uit de alliantiepartners VHTO, Stichting School & Veiligheid, Movisie en Emancipator. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat houdt Girls’ Day in?

Het belangrijkste onderdeel van Girls’ Day zijn bedrijven met een technische of IT-gerelateerde afdeling die hun deuren openen voor meiden door heel Nederland. Zo maken meiden kennis met alle mogelijkheden die bèta, techniek en IT bieden. Tijdens Girls’ Day 2023 deden meer dan 9000 meiden en 250 bedrijven mee.

Tijdens het bedrijfsbezoek volgen de meiden een programma van twee tot vier uur. Zo  krijgen ze een korte introductie van het bedrijf, een rondleiding of demonstratie, maken kennis met (vrouwelijke) professionals en gaan hands-on aan de slag met een leuke doe-activiteit.

Wat is de rol van VHTO?

Girls’ Day is een initiatief van VHTO en wordt al meer dan 10 jaar door VHTO georganiseerd. De rol van VHTO tijdens Girls’ Day is als volgt:  

  • VHTO verzorgt de landelijke coördinatie. Samen met partners kiest VHTO een datum, thema. Daarnaast is VHTO verantwoordelijk voor de landelijke kick-off VHTO informeert daarnaast de media over de deelnemers en regelt de landelijke publiciteit.
  • VHTO houdt overzicht van de partijen die zich voor Girls’ Day aanmelden. Als een school of een bedrijf dat prefereert, koppelt VHTO partijen aan elkaar.
  • Om de meiden een positieve kennismaking te bezorgen, borgt VHTO ook de kwaliteit. VHTO fungeert als helpdesk en ondersteunt scholen en bedrijven bij het maken van een passend programma.

Meer weten?

Bekijk onze veelgestelde vragen of stuur je vraag naar girlsday@vhto.nl.