Over Girlsday

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! 

Doelstellingen

Girlsday is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meisjes een breed en realistisch beeld krijgen van bèta-, technische en IT-bedrijven en de bijbehorende beroepen en kennismaken met hun vrouwelijke medewerkers.

Daarnaast vraagt Girlsday aandacht voor het thema genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meer meisjes en vrouwen kennismaken met deze sectoren, omdat zij zo de kans krijgen om hun interesse hiervoor te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Bovendien is het nodig om deze doelgroep aan te spreken met het oog op de groeiende vraag naar bèta-, technisch- en IT-personeel. Genderdiversiteit in teams leidt onder andere tot betere technologische oplossingen en innovaties, doordat verschillende perspectieven gehoord worden. Als we zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving in bèta, techniek en IT, kan technologie alle belangen in de samenleving dienen. Daar profiteert iedereen van. 

Girlsday 2021

Normaal gesproken is Girlsday een fysiek evenement. De dag wordt met een feestelijke kick-off geopend waarbij een bepaald aantal meisjes aanwezig zijn. Dit is de start voor honderden bedrijfsbezoeken van schoolmeisjes aan technische bedrijven door het hele land. In verband met het coronavirus zal Girlsday 2021 er als volgt uitzien:

 

  • Online Kick-Off voor alle deelnemende scholen:
    Tussen 09:00 en 11:00 zal VHTO Girlsday 2021 feestelijk openen met een online programma. Alle deelnemende meisjes zijn hiervoor uitgenodigd. 
  • Online gastlessen van bedrijven op school:
    Vanaf 11:00 bieden deelnemende bedrijven een online gastles aan bij deelnemende scholen (via een videoverbinding in de klas). Tijdens de gastles maken meisjes kennis met een bedrijf en de mensen die daar werken met een bèta-/technisch- of IT-beroep. Bedrijven zijn vrij om de online gastles zo klein of groot te maken dat het passend is bij de eigen personele en budgettaire capaciteit. VHTO stelt een aantal voorbeeldformats beschikbaar op de website. 

Rol VHTO

VHTO zorgt voor de landelijke coördinatie van Girlsday en bemiddelt tussen scholen en bedrijven om de juiste partijen met elkaar in contact te brengen.  VHTO houdt het overzicht bij van alle partijen die zich voor Girlsday hebben aangemeld en fungeert als helpdesk. VHTO organiseert zelf geen Girlsday-activiteit, maar ondersteunt scholen en bedrijven bij het maken van een passend programma. Verder zorgt VHTO voor landelijke PR en publiciteit en organiseert samen met partners de landelijke kick-off om Girlsday feestelijk te openen.

Internationaal

De oorsprong van Girlsday ligt in Amerika, waar sinds 1993 de ‘Take-Our-Daughters-To-Work-Day’ wordt georganiseerd. Doel van deze dag is om meisjes de waarde van een goede opleiding en toekomstige carrièremogelijkheden te laten zien. Ook in Duitsland is Girlsday al jaren een groot succes. In 2001 vond in Duitsland de eerste Girls Day - Mädchen-Zukunftstag plaats, waarna vele landen volgden. Momenteel vindt Girlsday onder andere in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Polen en Kosovo plaats. 

Meer weten? Bekijk de FAQ's!

Online Girlsday 2020

In verband met Covid heeft op 2 april jl. een alternatieve online Girlsday in samenwerking met Microsoft plaatsgevonden.