School is bij uitstek de plek waar jongens en meiden hun interesses en talenten kunnen ontplooien. Samen met het onderwijsveld werkt de Alliantie ‘Worden wie je bent’ de komende vijf jaar aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen.

Van grote invloed op de veiligheid, de keuzes en het succes van meiden én jongens zijn de ideeën en verwachtingen die we als mensen (vaak onbewust) hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Als leerlingen niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid – van onbegrip tot pesten. Dit beperkt de ruimte om te onderzoeken wat bij ze past.

De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben dan meiden: ze vallen vaker uit en blijven vaker zitten. En vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities. Ook opleidings- en beroepskeuzes verlopen in Nederland nog volgens traditionelere patronen dan in andere landen van de Europese Unie. Met als gevolg dat er typische mannen- en vrouwenberoepen lijken te zijn. In bètarichtingen zijn vrouwelijke afgestudeerden ondervertegenwoordigd; in het onderwijs en de zorg werken weinig mannen.

Verschillen tussen jongens en meiden mogen er zijn, zegt ook de Onderwijsraad, maar niet als gevolg van beperkte keuzevrijheid of ongelijke kansen.

De activiteiten van de alliantie zijn gericht op verschillende doelgroepen. Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten wil de alliantie scholen, docenten, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties bereiken. Om het doel van de alliantie – gelijkheid in het onderwijs(veld) te bevorderen – over vijf jaar te behalen, is er actie nodig op elk niveau. Zo jaagt de alliantie het doorbreken van stereotypen aan bij docenten en leerlingen zelf én in de schoolomgeving.

Scholen staan er niet alléén voor. In veel sectoren wordt gevoeld dat de samenleving er profijt van zou hebben als meer mensen veilig kunnen excelleren in dat wat bij ze past. Ook de arbeidsmarkt en de overheid zijn zich er steeds meer van bewust dat er iets moet gebeuren.

Uiteindelijk moet ons onderwijs een plek zijn waarin alle leerlingen zich veilig en vrij voelen om zichzelf te zijn en te kunnen worden wie ze willen zijn.

Over de alliantiepartners

De alliantie ‘Worden wie je bent?’ bestaat uit de alliantiepartners VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, School & Veiligheid en Movisie, in samenwerking met Emancipator. Deze alliantie wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De alliantiepartners hebben elkaar gevonden en versterken elkaar op een gezamenlijke ambitie om scholen te ondersteunen om ieder kind de kans te bieden zich vrij te ontwikkelen en te ontplooien. In onze woorden: “worden wie je bent”. Vanuit de eerder genoemde ambitie hebben de organisaties daar afzonderlijk expertise en ervaring in opgebouwd.

Activiteiten van de alliantie

 • Webinars ‘Worden wie je bent’ op school
  School is bij uitstek de plek waar meiden en jongens hun interesses en talenten kunnen ontdekken. Iedere onderwijsprofessional wil dat alle leerlingen zich op een veilige manier vrij kunnen ontwikkelen. Toch blijken we leerlingen niet altijd op dezelfde manier te benaderen; onbewust doen we soms anders tegen jongens dan tegen meiden. Dit blijkt veel invloed te hebben op hun gedrag en op de keuzes die ze maken.

  De alliantiepartners van Worden Wie Je Bent organiseerden drie gratis webinars over kansen voor meiden en jongens en gaan daarover in gesprek met de bezoekers. Doelgroep: onderwijsprofessionals en studenten. We zullen de terugkijklink van deze webinars binnenkort delen.
 • Inspiratieworkshops voor docententeams
  Hoe zorg je als leerkracht dat al jouw leerlingen dezelfde kansen krijgen, of het nu meiden zijn of jongens? Als leerkracht kun je door (kleine) handelingen het verschil maken.

  Jongens en meiden krijgen namelijk nu niet dezelfde kansen. Onderzoek toont aan dat onbewuste ideeën over meiden en jongens een rol spelen in het onderwijsproces. Het gevolg: sterke verschillen in de school-, studie- en beroepsloopbanen van jongens en meiden en vrouwen en mannen. Jongens die minder goed presteren en vaker uitvallen, meiden die nog altijd weinig in technische beroepen belanden en er is een verhoogd risico op pestgedrag voor leerlingen die buiten de gebaande paden treden. Dat kan anders!

  Leerlingen gelijke kansen en een sociaal veilige leeromgeving bieden waarin zij kunnen ontdekken wie zij willen zijn, daarvoor slaan wij de handen ineen.

  Samen bieden wij een inspiratieworkshop aan waarin we in een actief en inspirerend uur verkennen welke bewuste & onbewuste ideeën over meiden en jongens bestaan in de school en welke invloed die kunnen hebben op het onderwijs. Door middel van wetenschappelijk onderwijsonderzoek en actieve werkvormen creëert deze workshop bewustwording en biedt het concrete en gemakkelijke tips & trics om jongens en meiden gelijke kansen in een sociaal veilige leeromgeving te bieden

  De workshops duren één uur, zijn gratis, bedoeld voor een (deel van een) schoolteam, op locatie in de school en voor 6-18 deelnemers. Kom je bijvoorbeeld als sectie regelmatig één uur bij elkaar en wil je een keer op een leuke en inspirerende manier handvatten krijgen op het thema gelijke kansen voor jongens en meiden, neem dan contact op! De workshop is ook geschikt voor bijvoorbeeld studie-, opleidings- of teamdagen.

  Meer weten of aanmelden, mail naar wordenwiejebent@vhto.nl.
 • Actieonderzoek bij scholen
  De komende jaren willen we onderzoeken hoe scholen hun leerlingen of studenten nog beter de ruimte kunnen geven om hun interesses te volgen. Hiervoor gaan we actieonderzoek doen waarin we scholen (po/vo/mbo) ondersteunen in het experimenteren met andere aanpakken en handelingsperspectieven binnen de school om te werken aan een schoolklimaat waarin er meer veiligheid en ruimte is voor leerlingen om eigen keuzes te maken op gebied van interesses, studie en beroep. 
  Meer over actieonderzoek bij scholen en mogelijkheid om deel te nemen
 • Beeldenbrekersgastlessen
  Gratis gastlessen door vrouwen werkzaam in bèta, techniek en IT voor het basisonderwijs. Doorbreek genderstereotypen en laat leerlingen kennismaken met technische beroepen.
  Meer over Beeldenbrekersgastlessen en de mogelijkheid om aan te melden
 • Dit Doe Ik Gastlessen
  Ben je docent op een middelbare school en wil je jouw leerlingen voorbereiden op een studiekeuze door ze te laten kennismaken met een vrouwelijke professional uit bèta, techniek en IT?
  Meer over Dit Doe Ik Gastlessen en de mogelijkheid om aan te melden
 • Girls’ Day
  Tijdens Girls’ Day op 18 april 2024 openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meiden van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT.
  Meer over Girls’ Day

 • IMAGINE YOUR FUTURE-workshops
  Tijdens deze workshops onderzoeken leerlingen (po, vo of mbo) waardoor keuzes worden beïnvloed. Het zijn interactieve workshops met spellen of werkvormen (afhankelijk van de doelgroep). Aan het einde van de workshop kunnen leerlingen stereotypen herkennen en weten ze hoe die normen invloed hebben op keuzes.
  Meer over de IMAGINE YOUR FUTURE-workshops en de mogelijkheid om aan te melden

We komen graag in contact met scholen, andere organisaties of wetenschappers die al bezig zijn met het thema van de alliantie of die er werk van willen maken. Mail voor meer informatie naar wordenwiejebent@vhto.nl.