Over Computer Science Certificate

Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma is erop gericht om leerlingen stapsgewijs te begeleiden, feedback te geven en hen zelfvertrouwen op te laten bouwen door hen een erkend Computer Science-certificaat te laten behalen. Door leerlingen al op jongere leeftijd kennis te laten maken met programmeren willen we de keuze voor het vak Informatica in de bovenbouw stimuleren. Belangrijk speerpunten van het certificaat zijn genderinclusief onderwijs, diversiteit en maatschappelijke relevantie.

Dit lesprogramma is ontwikkeld door VHTO samen met Felienne Hermans van Universiteit Leiden en met steun van Salesforce.org en W&I Outreach. Daarnaast zijn we erg blij met de bijdrage van docenten en scholen aan het lesmateriaal, waaronder Marijn van der Meer van het Metis Montessori in Amsterdam. Het lesmateriaal is nog volop in ontwikkeling. Wil je bijdragen of heb je feedback? Laat het ons vooral weten!

Opbouw Computer Science Certificate

Het Computer Science Certificate bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gastles door een IT-professional

  • Lesmodules gebaseerd op 'Python in de klas'

  • Online toetsing (onder ontwikkeling)

  • Certificaat

  • Extra mogelijkheid: ondersteuning door IT-student (tegen betaling)

De drie lesmodules zijn: Nederlands (taalvak), Kunst (creatief vak) en Geschiedenis (zaakvak). Elke module bestaat uit zes lessen van twee uur, met een eindopdracht. De leerlingen leren programmeren in Python. Door de vakinhoudelijke koppeling leren leerlingen vanuit verschillende invalshoeken programmeren en kunnen zij deze vaardigheden direct in verschillende contexten plaatsen. De modules zijn zo opgezet dat ze opvolgend gevolgd moeten worden. Aan het eind van elke module worden de vaardigheden van de leerlingen getoetst, bij voldoende resultaat ontvangen de leerlingen een (deel)certificaat.

Deelnemers

In het schooljaar 2018/2019 en 2019/2020 zijn de lesmodules getest in verschillende pilots. In totaal hebben 430 leerlingen op zeven verschillende scholen de lesmodules van het Computer Science Certificate gevolgd en (deel)certificaten gehaald. De lessen zijn gegeven op Lyceum Kralingen (Rotterdam), Zuider Gymnasium (Rotterdam), Metis Montessori Lyceum (Amsterdam), IJburg College (Amsterdam), Rijnlands Lyceum Oegstgeest (Oegstgeest), Ashram College (Alphen aan den Rijn), en VCL (Den Haag).

De lesmodules van het Computer Science Certificate zijn gratis en door elke school te gebruiken ongeacht het schoolniveau of leerjaar.

Lesmateriaal gebruiken?

Elke docent in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan dit lesmateriaal gebruiken (zie lesmateriaal). Neem voor de gratis gastles door een IT-professional en de certificaten contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of bel naar 020 888 4220. 

Blogs

Lees ook de blog over het Computer Science Certificate en lees hier de blog van Anouska Post van Salesforce over het Computer Science Certificate.