Q&A met Trudy Vos

Trudy Vos is lid van het College van Bestuur van ROC van Twente en voorzitter van de Stuurgroep 'meer meisjes in mbo Techniek'. Samen met de andere bestuursleden en het ambassadeursnetwerk wordt hard gewerkt aan de werving en het behoud van meisjes voor de technische opleidingen. Dit gebeurt samen met de MBO Raad, 24 mbo-scholen, FME, Bouwend Nederland, BOVAG, Techniekpact en VHTO. Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Tijd voor een Q&A met de voorzitter van de Stuurgroep Trudy Vos.  

  • Waarom is het specifiek in het mbo zo belangrijk om meer meisjes in de technische opleidingen te zien?

'In Nederland hebben we terecht stevige ambities waar het gaat om technologie. Van high tech tot ambachtelijk vakmanschap en klimaattransitie. Daar zijn mbo-ers voor nodig. Wij willen bekwame mensen opleiden, maar kunnen nu niet genoeg leveren aan de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Zelfs nu – in deze periode van economische tegenspoed – zijn er veel vacatures die niet vervuld kunnen worden. Voordat de coronapandemie toesloeg rammelden bedrijven al voortdurend aan de poorten van de mbo-scholen met de vraag om technisch geschoold personeel. En dat zal ongetwijfeld straks weer het geval zijn.

Maar we zien dat het aantal jongeren afneemt (demografische ontwikkeling) en daarbij is de beroepskeuze van jongeren in het mbo nog vrij traditioneel. Het aandeel vrouwen dat kiest voor bètatechniek ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een mbo-opleiding start stond in 2019/20 op 8%. Met andere woorden: er is nog een enorm groeipotentieel voor de vrouwelijke STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) student. Als de groep jongeren die kiest voor een technische opleiding niet groter wordt dan stevenen we af op nog een groter tekort. Dus: dat moet anders! En waarom ook niet?

Technologie is overal om ons heen en waarom zouden meisjes niet, net als in andere landen, daar hun beroep van kunnen maken? Het is allang geen zwaar en vies werk meer.

Technologie is toch veel te belangrijk om alleen aan de mannen over te laten?

Steeds meer bedrijven begrijpen dat diversiteit in een organisatie nodig is om beter te preseteren. Simpelweg, omdat door de mix van verschillende stijlen en inzichten slimmere en betere ideeën ontstaan. Bovendien ontstaat er een betere sfeer op de werkvloer. Daarom zijn meisjes nodig om creativiteit en toepassingsgerichtheid in te brengen. En zeg nou zelf: technologie is toch veel te belangrijk om alleen aan de mannen over te laten?'
 

  • Wat is uw ambitie met de Stuurgroep?

'Wij willen het aantal meisjes in de technische opleidingen verhogen. Hierbij moeten we samenwerken met organisaties die invloed hebben op de keuze die meisjes al op jonge leeftijd maken. En als meisjes eenmaal voor een technische opleiding kiezen, moeten we ze behouden! Dat betekent dat de opleidingen aantrekkelijk voor meisjes moeten zijn. Dat zijn ze nu deels. In het lesmateriaal, het aandeel vrouwelijke docenten voor technische vakken, lesomgeving en goede begeleiding kunnen we nog stappen zetten.

De mbo-scholen kunnen dit niet alleen realiseren, we hebben daarbij ook de bedrijven waar de meisjes stage lopen nodig. Daar kan SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een rol in vervullen. Daarbij is het goed om samen op te trekken en dat doen we dus ook.

Om meer meisjes voor de technische opleidingen te laten kiezen is nog een flinke uitdaging. Hierbij hebben we het voortgezet onderwijs – met name de onderbouw voordat een profiel gekozen wordt - en het basisonderwijs nodig. Daarbij zijn boegbeelden (of misschien zelfs wel influencers) uiteraard belangrijk.

Om dit te bereiken moeten we zelf de handen uit de mouwen steken en ervoor zorgen dat de anderen dit ook gaan doen, door het versterken van de samenwerking met partners van Techniekpact, SBB, de regio's met Sterk Techniekonderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven. Het zou helpen wanneer de urgentie hoger op de Rijksagenda komt. En ja – we hebben een lange adem nodig.'
 

  • Wat vind u het belangrijkste dat er tot nu is bereikt met de stuurgroep?

'Het is natuurlijk prachtig dat de ministerie van OCW ons de mogelijkheid heeft geboden dat VHTO ons helpt om onze ambities te realiseren. Verder is het mooi dat de bij ons initiatief aangesloten scholen een genderscan hebben uitgevoerd om richting te geven aan hun ambitie op het gebied van 'meer meisjes in de techniek'. 

Samen komen we verder, maar... we zijn er nog niet

De scholen hebben allen een ambassadeur aangewezen. Zij jagen aan, houden elkaar op de hoogte en helpen elkaar bij het realiseren van mooie plannen en projecten. Het is natuurlijk fantastisch dat het bedrijfsleven en de voorzitter van Techniekpact inmiddels deelnemen aan onze Stuurgroep.

Samen komen we verder! Maar… we zijn er nog niet. En dus is het echt belangrijk dat SBB en het Rijk ons gaan helpen. Voor de meisjes die talent hebben voor de opleidingen, voor de bedrijven en voor de economische ontwikkeling van ons land!'