Voorlichtingen in de klas

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten. Onze voorlichtingen bieden de meisjes (uit de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs) de kans zich breed te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden.
 

Hoe doen we dat?

Online en offline voorlichting

VHTO organiseert voorlichtingen in de klas, zowel online als offline.

Offline
Het eerste kwartier is een plenair gedeelte en wordt verzorgd door een VHTO-medewerker. Vervolgens gaan de meisjes in gesprek met vrouwelijke bèta/technische en IT professionals over opleiding, werk en belangrijke keuzemomenten. Elke professional zit met ongeveer 8 meisjes rond een tafel. Het speeddaten duurt een uur en is onderverdeeld in vier sessies van 15 minuten. De medewerker van VHTO begeleidt, geeft aan wanneer er gewisseld moet worden en zal de speeddates plenair afsluiten door met de meisjes te reflecteren op de gesprekken.

Online
Online werken we met Microsoft Teams en creëren we aparte break-out rooms met de rolmodellen en de meisjes, die hun vragen zowel persoonlijk als in de chat kunnen stellen. Ook hierbij is VHTO aanwezig. 

Ter inspriratie verwijzen wij graag naar onze vlogs en Dit Doe Ik. Hier zijn vrouwelijke professionals in beeld gebracht die vertellen hoe zij tot hun studie- en beroepskeuze zijn gekomen. 

Waarom is het nodig?

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen participeren meisjes en vrouwen minder in bèta, techniek en IT dan jongens en mannen. Nederland neemt hierbij echter een bijzondere positie in: ons land staat laag op internationale ranglijsten op dit gebied. Veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten hierdoor niet optimaal. Dit is jammer voor deze meisjes, maar ook jammer om economische redenen. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. Hierbij is een divers team (naar gender, leeftijd en etniciteit) onmisbaar. Deze voorlichting is bedoeld om meisjes enthousiast te maken voor (profielen met) exacte vakken en eventueel ook Informatica, en om hen te laten zien welke opleidings- en beroepsmogelijkheden er zijn.

Wat levert het op?

Uit onderzoek is gebleken dat het actief ontkrachten van stereotiepe ideeën over bèta, techniek en IT en gender de interesse en het (keuze)gedrag van meisjes positief kan beïnvloeden. Contact met rolmodellen versterkt het zelfvertrouwen, vergroot de kennis over de bèta/technische domeinen en biedt meisjes de mogelijkheid zich te identificeren met vrouwen die werkzaam zijn in bèta, techniek en IT. Ter illustratie in de bijlage wat meisjes, docenten en rolmodellen over de voorlichtingen hebben gezegd.

Wat regelt VHTO?

 • In overleg met de school bepaalt VHTO de datum, groepsgrootte en tijdstip van de voorlichting.
 • VHTO nodigt vrouwelijke professionals uit die werkzaam zijn in bèta, techniek en ICT.
 • VHTO communiceert met de school wat er geregeld moet worden en hoe de meisjes zich kunnen voorbereiden.
 • De vrouwelijke professionals worden door VHTO uitgebreid geïnstrueerd zodat ze goed voorbereid naar de voorlichting gaan.
 • VHTO stuurt zowel de school als de professionals een e-mail met alle (praktische) informatie.
 • Voorafgaand aan de voorlichting neemt VHTO contact op met de school, om er zeker van te zijn dat alles geregeld is.
 • Een medewerker van VHTO is aanwezig tijdens de voorlichting, geeft de presentatie en begeleidt de speeddates. 
 • Na afloop worden voorlichtingsboekjes uitgedeeld aan de meisjes.

Wat regelt de school?

 • De docent zorgt dat de meisjes die bij de voorlichting aanwezig zijn, worden vrijgeroosterd en op de hoogte zijn.
 • Er wordt een ruimte op school gereserveerd (bij voorkeur 1 grote ruimte).
 • De meisjes bereiden de speeddates voor door vragen voor de professionals op te schrijven.
 • Tijdens de voorlichting is er een beamer, laptop en geluidsinstallatie aanwezig.
 • Tijdens de voorlichting is er een docent aanwezig.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Dit kan via het aanmeldformulier of door contact op te nemen met VHTO via vo@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220. Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden.