Over Beeldenbrekers

Beeldenbrekers is een project van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Beeldenbrekers heeft als doel genderstereotypering in groep 1-2 van het basisonderwijs tegen te gaan. Hierbij staat een bezoek in de klas van vrouwelijke bèta/technische professionals centraal.

Beeldenbrekers is een vervolg op de pilot die VHTO in 2016 heeft uitgevoerd. Hierin heeft VHTO onderzocht wat er bekend is over vroege stereotypering, en op basis daarvan een les ontwikkeld ter voorkoming van stereotypering bij kleuters. Er is gekozen voor een interventie lijkend op het Britse project Redraw the Balance.

Redraw the Balance

Beeldenbrekers in de media

Lees hier het artikel van OneWorld over een Beeldenbrekers-les ‘Kleuters leren dat ook meisjes uitvinder kunnen worden’

Beeldenbrekers-les

Tijdens de Beeldenbrekers-les vraagt de leerkracht kinderen van groep 1-2 om twee beoefenaars van bèta/technische beroepen te tekenen. Hierbij wordt gekozen voor een omschrijving van het beroep die past bij het niveau van kleuters; bijvoorbeeld botenmaker of huizenbouwer. Ook wordt de kinderen gevraagd om een naam te geven aan de beroepsbeoefenaar die ze hebben getekend. De leerkracht vermijdt bij de uitleg verwijzingen naar man/vrouw. Vervolgens komen twee vrouwelijke professionals de klas binnen die de beroepen beoefenen die de kinderen getekend hebben. Zij vertellen kort iets over hun beroep en laten de kinderen materialen zien die met hun beroep te maken hebben.

Bètamoeders

Bij Beeldenbrekers fungeren vrouwelijke bèta/technische professionals als schakel tussen VHTO en de basisschool. Het contact met de school wordt gelegd door ‘de bètamoeder’: een bèta/technische professional met een kind op de basisschool. De bètamoeder vraagt de basisschool om deel te nemen aan Beeldenbrekers en geeft zelf een korte gastles. VHTO nodigt een tweede vrouwelijke bèta/technische professional uit voor de gastles.