Over Beeldenbrekers

Beeldenbrekers is een project voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs over het doorbreken van genderstereotypen en genderstereotiepe beelden over beroepen. Hierbij staat het bezoek van een vrouwelijke bèta/technische professional in de klas (gastles) centraal.

Beeldenbrekers bestaat voor alle klassen uit twee lessen: een voorbereidingsles en een gastles. De voorbereidingsles wordt verzorgd door de leerkracht. In deze les maken de kinderen een tekening van een beroep (van de professional die op bezoek komt), denken ze na of dit beroep door een man of vrouw wordt beoefend en/of bereiden ze vragen voor. De gastles wordt verzorgd door vrouwelijke bèta/technische professionals. Zij komen op bezoek in de klas, vertellen over hun beroep en laten de kinderen materialen zien die met hun beroep te maken hebben.
Omdat niet alle functies/beroepen begrijpelijk zijn voor kinderen, wordt een omschrijving gegeven van het beroep dat past bij het niveau van de kinderen, bijvoorbeeld raketbouwer.

Voor de voorbereidingsles en de gastles is per bouw (kleuters, middenbouw en bovenbouw) een verschillende lesopzet en uitwerking beschikbaar. De leerkracht kiest zelf welke opzet het beste past bij de klas.

 • Kleuters
  Voorbereiding: kringgesprek of tekening maken
  Gastles: interactieve gastles met beeldend materiaal (max 20 min)
 • Middenbouw
  Voorbereiding: tekening maken en/of vragen voorbereiden
  Gastles: interactieve gastles met beeldend materiaal (max 30 min)
 • Bovenbouw
  Voorbereiding: tekening maken en/of vragen voorbereiden
  Gastles: interactieve gastles met beeldend materiaal (max 45 min)

Nieuw dit jaar is dat we de Beeldenbrekers-lessen nu ook organiseren met mannelijke professionals in zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Dus ben je verpleegkundige, thuiszorger, mantelzorger, een man in de kinderopvang, leraar, verpleger of iets soortgelijks, meld je dan aan! 

Achtergrond

Kinderen hebben al op jonge leeftijd stereotiepe ideeën over beroepen en wie deze beroepen kunnen uitoefenen. Hoewel deze ideeën vaak onbewust zijn, belemmeren ze kinderen bij het ontdekken waar hun talenten en toekomstmogelijkheden liggen. Genderstereotypen* beperken zo de toekomstkeuzes van kinderen. Om dit te voorkomen, is het zinvol om al vroeg te beginnen met het doorbreken van genderstereotypen. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door het aanbieden van contrastereotypen. Uit onderzoekt blijkt dat dit stereotiepe beelden en ideeën vermindert. Contrastereotypen gaan tegen de verwachting in: denk aan een vrouwelijke IT-er of een mannelijke verpleegkundige. Met Beeldenbrekers maken kinderen hier kennis mee.

*Genderstereotypen zijn vooroordelen die we als maatschappij (meestal onbewust) hebben van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld dat techniek niets voor meisjes is, of zorg niets voor jongens.

VHTO heeft onderzocht wat er bekend is over genderstereotypering op jonge leeftijd en op basis daarvan de Beeldenbrekers-lessen ontwikkeld. Beeldenbrekers is geïnspireerd op het Britse project Redraw the Balance

Beeldenbrekers is een project van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Beeldenbrekers maakt onderdeel uit van Werk.en.de.Toekomst een samenwerking tussen Atria, Emancipator, NVR en VHTO met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.