Over Computer Science Certificate

VHTO heeft samen met de Universiteit Leiden en met steun van Salesforce.org het Computer Science Certificate ontwikkeld. Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma is erop gericht om  leerlingen stapsgewijs te begeleiden, feedback te geven en hen zelfvertrouwen op te laten bouwen door hen een erkend Computer Science-certificaat te laten behalen. Door leerlingen al op jongere leeftijd kennis te laten maken met programmeren willen we de keuze voor het vak Informatica in de bovenbouw stimuleren. Belangrijk speerpunten van het certificaat zijn genderinclusief onderwijs, diversiteit en maatschappelijke relevantie.

Opbouw lesprogramma

Het Computer Science Certificate bestaat uit drie modules: Nederlands (taalvak), Kunst (creatief vak) en Aardrijkskunde (zaakvak). Elke module bestaat uit zeven lessen van twee uur, met een eindtoets. De leerlingen leren programmeren in Python. Door de vakinhoudelijke koppeling leren leerlingen vanuit verschillende invalshoeken programmeren en kunnen zij deze vaardigheden direct in verschillende contexten plaatsen. De modules zijn zo opgezet dat ze opvolgend gevolgd moeten worden. Aan het eind van elke module worden de vaardigheden van de leerlingen getoetst, bij voldoende resultaat ontvangen de leerlingen een (deel)certificaat.

Deelnemers

In het schooljaar 2018/2019 zijn de lesmodules getest in 4 pilots. In totaal hebben 215 leerlingen op vier verschillende scholen de lesmodules van het Computer Science Certificate gevolgd en (deel)certificaten gehaald. De lessen zijn gegeven op het Lyceum Kralingen en het Zuider Gymnasium in Rotterdam en het Metis Montessori Lyceum en het IJburg College in Amsterdam.

De lesmodules van het Computer Science Certificate zijn gratis en door elke school te gebruiken ongeacht het schoolniveau of leerjaar.

Lesmateriaal gebruiken?

Elke docent in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan dit lesmateriaal gebruiken (zie lesmateriaal). Neem voor de nakijkmodules en de certificaten contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of bel naar 020 888 4220. Wil je een gastles door een IT-professional laten verzorgen neem ook dan contact met VHTO.

Blogs

Lees ook de blog over het Computer Science Certificate en lees hier de blog van Anouska Post van Salesforce over het Computer Science Certificate.