Aanmelden bedrijf Girlsday 2019

Aanmelden Girlsday 2019: bedrijven
Als bekend is welke school op bezoek komt, vul dan hieronder de gegevens van de school in. Op deze manier kan VHTO de school van de juiste informatie voorzien, materialen toesturen en vermelden op de deelnemerslijst.
Indien u bemiddeling van VHTO vraagt, vul onderstaande vragen dan zo volledig mogelijk in. Op die manier kan VHTO de beste match maken.