Als gevolg van de nieuwe maatregelen van de overheid in de strijd tegen het Coronavirus zijn de scholen t/m. 6 april gesloten. VHTO heeft daarom besloten om de Girlsday-activiteiten van 2 april te annuleren. Wij hebben de bedrijven en scholen het advies gegeven en gevraagd om een nieuwe datum onderling met elkaar af te stemmen.

De officiële kick-off van Girlsday 2020 zal daarom op een andere manier plaatsvinden. De kick-off staat in het teken van de sector logistiek. Mieke Damen, trekker van de pijler Imago en Instroom van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek: "Deze sector heeft het talent van meisjes hard nodig. We willen de meisjes duidelijk maken dat het uitdagende werk in de logistiek uitstekend bij hen past. Hiervoor gaan we ons bij de komende Girlsday extra inspannen". Logistieke bedrijven worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag en kunnnen zich hier aanmelden. 

Girlsday 2020 wordt in samenwerking met de Topsector Logistiek, Platform Talent voor Technologie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd.

Waarom deelnemen

Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren, vaak omdat meisjes onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en opleidingen. Het bezoek aan een bedrijf kan helpen de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden. Binnen bedrijven dringt ook steeds meer het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer voor betere resultaten zorgt. Deelnemende bedrijven hebben gemerkt dat de betrokkenheid en de bereidheid van (vrouwelijke) medewerkers om zich in te zetten voor de toekomstige generatie groot is. De bedrijven ervaren het als positief om het contact met scholen in de omgeving te onderhouden. Lees hier de algemene richtlijnen over deelname.

Rol VHTO

VHTO is het expertisebureau in Nederland op het gebied van meisjes/vrouwen en bètawetenschap, techniek en ICT. VHTO organiseert sinds 2010 jaarlijks de landelijke Girlsday. Het is één van de activiteiten om haar doel - meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT in Nederland - te verwezenlijken. VHTO zorgt voor de landelijke coördinatie van Girlsday en bemiddelt tussen scholen en bedrijven om de juiste partijen met elkaar in contact te brengen.  VHTO houdt het overzicht bij van alle partijen die zich voor Girlsday hebben aangemeld en fungeert als helpdesk. VHTO organiseert zelf geen Girlsday-activiteit, maar ondersteunt scholen en bedrijven bij het maken van een passend programma. Verder zorgt VHTO voor landelijke PR en publiciteit en organiseert samen met partners de landelijke kick-off om Girlsday feestelijk te openen. 

Internationaal

De oorsprong van Girlsday ligt in Amerika, waar sinds 1993 de ‘Take-Our-Daughters-To-Work-Day’ wordt georganiseerd. Doel van deze dag is om meisjes de waarde van een goede opleiding en toekomstige carrièremogelijkheden te laten zien. Ook in Duitsland is Girlsday al jaren een groot succes. In 2001 vond in Duitsland de eerste Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag plaats, waarna vele landen volgden. Momenteel vindt Girlsday onder andere in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Polen en Kosovo plaats. 

Deelnemers Girlsday 2019

Ga hier naar het overzicht van de deelnemers 2019.