Waarom Girlsday?

Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren, vaak omdat meisjes onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen, sterker nog, zij weten vaak helemaal niet welke opleidingen en beroepen er bestaan. Doordat meisjes geen vrouwen kennen die in deze sectoren werken, hebben ze hier geen goed beeld van. En onbekend maakt onbemind. Deelname van een bedrijf aan Girlsday kan helpen de blik van deze meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden. Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! 

Bedrijven die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan Girlsday, hebben ervaren dat de betrokkenheid en de bereidheid van (vrouwelijke) medewerkers om zich in te zetten voor de toekomstige generatie groot is. Bovendien dringt bij steeds meer bedrijven het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer zorgt voor betere resultaten. Het wordt als positief ervaren om contacten met scholen in de omgeving te onderhouden en het maatschappelijke engagement dat uit deelname blijkt is positief voor het bedrijfsimago.