Toolkit Pers

Perscontact

Pers is van harte welkom bij de kick-off en andere activiteiten die plaatsvinden in het kader van Girlsday. Voor het bijwonen van een van de activiteiten van Girlsday of andere persverzoeken kunt u contact opnemen met communicatie@vhto.nl of 020 888 4220.

Watersector staat centraal bij Kick-Off Girlsday 2019

Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en Dijkgraaf Hetty Klavers openen op donderdag 11 april Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo. Waterbeheer en waterveiligheid vragen in deze tijd om innovatieve technische denkers en doeners en meer meisjes zijn welkom in de watersector. Na het startsein beginnen in het hele land Girlsday-activiteiten voor bijna 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij bèta, technische en ICT-bedrijven.

De Kick-off vindt plaats in Rotterdam te midden van alle Nederlandse Dijkwerkers. Tijdens een serious game gaan de meisjes aan het werk als waterbeheerders en ontdekken zelf de technische complexiteit van waterbeheer, waterstanden en dijken. De meisjes leggen op rivierstroomtafels geulen en kades aan en simuleren een dijkdoorbraak. Zo leren ze hoe de waterveiligheid bevorderd wordt en hoe je overstromingen kunt voorkomen. Ook wekken ze groene stroom op met vijzelturbines en doen ze allerlei proefjes in het waterlaboratorium. Vrouwelijke waterambassadeurs begeleiden hen bij de activiteiten en tijdens de lunch ontmoeten de meisjes nog meer vrouwelijke waterprofessionals.

Aan Girlsday 2019 doen bijna 11.000 meisjes (van 10 tot 15 jaar) mee bij 350 bèta, technische en ICT-bedrijven. Door op Girlsday meisjes uit te nodigen laten bedrijven en technische afdelingen van andere organisaties de meisjes nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de technologie. De meisjes kunnen kennis maken met de veelheid aan mogelijkheden. Zo worden meisjes in Maastricht Air Traffic Controllers, maken ze biologisch afbreekbaar plastic uit CO2 in Amsterdam en leren ze alles over hijskranen en een 70 tons trekbank in Harderwijk. Andere voorbeelden van Girlsday-activiteiten zijn hacken, uitbreken uit een cybersecurity-escaperoom en landmeten met VR-brillen.

In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergroten. Girlsday is een van de activiteiten van VHTO om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en ICT.

Girlsday 2019 wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu. Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de Kick-off-partners van VHTO voor Girlsday 2019.

-----

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie):

Vertegenwoordigers van de media zijn welkom bij de Kick-off van Girlsday 2019

Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam; 09:30 - 12:45 uur (landelijk startsein om 09:45 uur). Aanmelden via communicatie@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220.

De lijst van alle deelnemende bedrijven aan Girlsday 2019 staat op: https://www.vhto.nl/projecten/girlsday/over-girlsday/deelnemers-girlsday-2019/

Een van deze bedrijven bezoeken of meer informatie ontvangen over Girlsday-activiteiten bij een bedrijf in de regio? Neem dan contact op met Jara Frederiks, VHTO via 020 888 4220 of via communicatie@verwijder-dit.vhto.nl. Voor meer informatie over de watersector of de Dijkwerkersdag, neem contact op Miranda Mens, Rijkswaterstaat 06 53215501

Over VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich op het onderwijs, de arbeidsmarkt en op beleidsmakers en is actief in de hele keten van primair onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

Over de Dijkwerkersdag
De Dijkwerkersdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die werkt dijkversterkingen in Nederland. De Dijkwerkersdag wordt georganiseerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De komende jaren versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma een groot deel van de dijken in Nederland. Rijkswaterstaat, de waterschappen, markt en kennisinstituten staan aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Meer dan 1.300 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

De 10 inzichten in gender en STEM

Als u een pdf van dit document wilt ontvangen, stuur dan een mail naar communicatie@verwijder-dit.vhto.nl

Kick-off

VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rondom Girlsday en organiseert de officiële en feestelijke kick-off van alle activiteiten die in het kader van Girlsday in Nederland plaatsvinden. 

Social media

Twitter mee met #Girlsday2020 en deel en volg alle activiteiten van Girlsday via: