" alt="Kennis image">

Hindernisloopbaan – de hordes die meiden en vrouwen tegenkomen op hun weg naar bèta, techniek en IT

De keuze voor een technisch of IT-beroep is nog steeds niet vanzelfsprekend. Meiden en vrouwen komen vaak hordes tegen op hun weg naar bèta, techniek en IT. VHTO identificeert zeven hordes die meiden moeten nemen op hun pad van speelmat tot een baan in de techniek.

" alt="Kennis image">

5 vragen over een inclusieve werving en selectie in bèta, techniek en IT 

Diversiteit in je bedrijf draagt bij aan creatievere innovaties en meer winst. Streef je als werkgever naar een divers team, dan is het belangrijk om hier rekening mee te houden in het wervings- en selectieproces. Maar op welke dingen kun je als werkgever het beste letten en is focussen op inclusieve werving en selectie voldoende? We beantwoorden vijf vragen over het belang van een inclusieve werving en selectie in de bèta, techniek en IT. 

" alt="Kennis image">

Rolmodel in de spotlight – Twinkel Soekhoe

Het zijn onze rolmodellen die helpen om jonge meiden te laten zien dat technologie ook hún wereld is. Meer vrouwen in de techniek en IT betekent vooruitgang voor de sector, voor de samenleving én voor gendergelijkheid en eerlijke kansen.

" alt="Kennis image">

Dit Doe Ik Gastlessen tijdens Week van de Keuze

Lilian van der List is docent Duits en decaan voor havo en vwo aan het Norbertus in Roosendaal. De afgelopen twee jaar organiseerde de school voor de derdeklassers van de havo en het vwo Dit Doe Ik Gastlessen. Dit is het tweede jaar dat we de leerlingen de Dit Doe Ik Gastlessen aanboden. Vorig jaar […]

" alt="Kennis image">

Rolmodel in de spotlight – Femke Cornelissen

Het zijn onze rolmodellen die helpen om jonge meiden te laten zien dat technologie ook hún wereld is. Meer vrouwen in de techniek en IT betekent vooruitgang voor de sector, voor de samenleving én voor gendergelijkheid en eerlijke kansen.

5 vragen over het belang van voorbeelden in lesmateriaal" alt="Kennis image">

5 vragen over het belang van voorbeelden in lesmateriaal

Wil je als leerling kunnen bedenken wat je later wilt worden als je groot bent, dan zijn voorbeelden waarmee je je kunt identificeren van belang. Dat kunnen voorbeelden zijn die je tegenkomt bij een bedrijfsbezoek of bij een gastles, maar ook personages in lesmateriaal kunnen een rol spelen. We beantwoorden daarom vijf vragen over het belang van (counter)voorbeelden in lesmateriaal.

" alt="Kennis image">

‘Dat we zoveel stereotypen hebben, heeft me getroffen’

Sinds december 2023 is Remi Smeets lid van de raad van toezicht van VHTO. Smeets werkt zijn hele leven al voor Siemens in financiële en HR-rollen. Vanuit die ervaring hoopt hij het beeld vanuit de technische industrie te kunnen toevoegen aan de rvt en hij hoopt zijn netwerk te kunnen inzetten. “Werkgevers hebben ook een verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Je kunt niet alleen maar naar het onderwijs wijzen.”

" alt="Kennis image">

Factoren die een rol spelen bij vertrek vrouwelijke wetenschapper uit bèta, techniek en IT-onderzoek

De kans dat een vrouwelijke wetenschapper een bèta-, techniek- of IT-onderzoeksgebied verlaat, is groter dan dat haar mannelijke collega dat doet. Uit een onlangs door VHTO, expertiscentrum voor haar technische ontwikkeling, uitgevoerd literatuuronderzoek, van nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken, zijn acht factoren aan te wijzen die daarbij – gecombineerd – een rol kunnen spelen. Hoewel deze factoren ook kunnen spelen bij vrouwelijke wetenschappers in andere onderzoeksgebieden, worden de factoren in bèta, techniek en IT verergerd door de stereotypen die in de samenleving heersen over vrouwen in bèta, techniek en IT.

" alt="Kennis image">

C.S.G. Comenius organiseert avond voor moeders en ouders om imago techniek te verbeteren

Techniek heeft een imago dat het vies is. Om dat beeld te veranderen, nodigt C.S.G. Comenius, locatie Zamenhof, uit Leeuwarden jaarlijks moeders en oma’s voor een avond waar ze zelf met techniek aan de slag gaan. Docent Richard Jansen: “Een van de aanwezige oma’s zei nadat ze iets had gemaakt: ‘Ik ben zo blij dat ik gekomen ben. Mijn man deed dit altijd, maar hij is een jaar geleden overleden. Nu kan ik het zelf’.”

" alt="Kennis image">

Marina van Dammebeurs en -netwerk zorgt voor empowerment vrouwen

Voor het 20ste jaar worden dit jaar verschillende Marina van Dammebeurzen uitgereikt aan vrouwelijke alumni die zijn afgestudeerd aan een van de Technische Universiteiten. Met deze beurs volgen vrouwen een studie of opleiding zodat ze een volgende stap kunnen zetten in hun carrière. En ze worden automatisch lid van het Marina van Dammenetwerk. “Voor veel van ons is het netwerk nog waardevoller dan de beurs”, zegt Jetty van Ginkel, een van de oud-winnaressen van de beurs, oud-bestuurslid en nu jurylid.

Bijeenkomst van de Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie" alt="Kennis image">

“Je moet erbij zijn om invloed te kunnen uitoefenen”

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie brengt zwarte vrouwen samen en biedt een ICT-carrièreprogramma Als het gaat om zwarte vrouwen en technologie, dan is het gat dat te overbruggen is, nog groter dan vrouwen en technologie. Daarom brengt de stichting Zwarte vrouwen voor Technologie deze vrouwen samen en biedt een ICT-carrièreprogramma. “Je moet erbij zijn om […]

" alt="Kennis image">

Goed voorbeeld: onderzoek naar meer genderdiversiteit op de werkvloer in de spoorbouw

Hoe wordt er binnen Strukton Rail vanuit verschillende rollen gedacht over het thema genderdiversiteit? Jet van Eeghen deed hier voor haar Master Technology, Policy and Management onderzoek naar. Haar onderzoek wordt binnen de organisatie positief ontvangen. Een werkgroep gaat er verder mee aan de slag. “Wat ik echt heel leuk vond, zijn de gesprekken die […]

" alt="Kennis image">

‘Beeldenbrekers geeft leerlingen een kijkje in de keuken van beroepen’

Voor kinderen van groep 7 en 8 organiseerde nieuwkomerschool Villa Kakelbont een Beeldenbrekersgastles. Docent Nathalie Twaalhoven – van Wijk vindt het belangrijk dat kinderen zien dat beroepen door zowel mannen- als vrouwen kunnen worden uitgeoefend. Ze vertelt haar ervaringen met de Beeldenbrekersgastlessen van VHTO “Villa Kakelbont is een nieuwkomerschool. Dat betekent dat onze leerlingen kinderen […]

" alt="Kennis image">

‘Meer interventies nodig om mannen te bewegen naar vrouwenberoepen’

Hoewel er de afgelopen jaren stappen zijn gezet om vrouwen naar sectoren te bewegen die gedomineerd worden door mannen, zijn er de andere kant op maar weinig stappen gezet. In een interview met VHTO zegt prof. dr. Jacquelynne Eccles dat er meer onderzoek zou moeten komen naar welke interventies meer mannen naar door vrouwengedomineerde sectoren […]

" alt="Kennis image">

Monitor Techniekpact 2023: aantal vrouwen gestegen, maar we zijn er nog niet

Het aandeel vrouwen dat kiest voor een studie of beroep in bèta, techniek of IT is de afgelopen tien jaar toegenomen. Dat stemt ons als VHTO hoopvol, tegelijk zien we ook dat met een aandeel van 16,5% vrouwen in bèta, techniek en IT nog werk aan de winkel is. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers […]

" alt="Kennis image">

Geslacht docent speelt rol in prestaties leerlingen

Het maakt voor de prestaties van leerlingen in exacte vakken en talenvakken uit of zij les krijgen van een mannelijke of een vrouwelijke docent. Zo zijn de prestaties van meiden over het algemeen iets beter bij een vrouwelijke docent in de vakken wiskunde en natuurkunde. De prestaties van jongens zijn over het algemeen iets beter […]

" alt="Kennis image">

DIVD Academy voorkomt uitvallers en biedt IT-stages aan

Jongeren die geen IT-stageplek vinden, krijgen die bij DIVD Academy wel. Inmiddels begeleidt de vrijwilligersorganisatie bijna 160 jongeren bij hun stage. En wat opvalt: “Ze heten geen Jan of Piet, maar Mohammed of Ibrahim. Vaak krijgen ze door hun naam geen stage”, zegt Astrid Oosenbrug, een van de oprichters van DIVD en DIVD Academy.

" alt="Kennis image">

Zo werf en behoud je vrouwen voor een digitale rol

Hoe werf en behoud je meer vrouwen voor je onderneming in de digitale sector? Voor de Taskforce Diversiteit & Inclusie schreven we een reeks van zes artikelen met de de eerste stappen naar het behouden en werven van vrouwen in een digitale rol.

" alt="Kennis image">

Thomas mag techniek kiezen, Anouk niet

Tijdens de profiel- en beroepskeuze van leerlingen op de middelbare school is te weinig aandacht voor het doorbreken van vaste rolpatronen en stereotiepe beroepskeuzes. Soms draagt een zogeheten LOB-traject (Loopbaanorientatie- en begeleiding) er zelfs aan bij. Dit blijkt uit het onderzoek dat VHTO vandaag aanbiedt aan minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

" alt="Kennis image">

Leading Lady Victoria Bunyard: ‘We moeten ook nadenken wat mis kan gaan met tech’

Victoria Bunyard, Chief Technology Officer van Blyce, groeide op in een tijd waarin het niet gebruikelijk was voor een vrouw om te kiezen voor een technische studie aan de universiteit, Haar ouders en opleidingsinstelling gaven haar een vertrouwen mee met een dosis koppigheid. Het bracht haar waar ze nu is!

" alt="Kennis image">

Goed voorbeeld: website Mathness.nl geeft leerlingen context bij wiskunde

“Waarom heb ik dit nodig?” Het is een vraag die leerlingen regelmatig stellen over verschillende onderdelen van wiskunde. Jason Zijlstra en Fréderique Kool laten op de website Mathness.nl toepassingen van wiskunde en beroepen van wiskundigen zien. Ze willen op deze manier het vak wiskunde nuttig maken in de ogen van de leerlingen. “Tijdens de wiskundeles […]

" alt="Kennis image">

Zo brengt VHTO impact beter in kaart

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van onze activiteiten bij de verschillende doelgroepen van VHTO hebben we in 2023 onze effectmetingen flink uitgebreid. Bij al onze activiteiten zullen we vanaf dit jaar effecten gaan meten. Ben je een docent die een gastles organiseert of doe je mee aan een van onze workshops? Dan […]

" alt="Kennis image">

Leading Lady Mirjam Verhoeven wil de power aan de people geven

De zorg is eigenlijk te aanbodgericht, vindt Mirjam Verhoeven, CTIO bij VGZ . Daarom wil ze de patiënt meer aan het stuur zetten, met technologie. Iets wat ze bij een bank ook al deed. Ze selecteert daar haar werkgever op.

" alt="Kennis image">

Digitalisering raakt vrouwen harder dan mannen

Dat de samenleving steeds digitaler wordt, raakt vrouwen harder dan mannen. Vrouwen zijn overtegenwoordigd in de groep met onvoldoende digitale vaardigheden en werken minder vaak in digitale of IT-banen, die in de toekomstige arbeidsmarkt belangrijker worden. Om vrouwen in die digitaliserende samenleving dezelfde kansen te geven als mannen is het nodig om digitale vaardigheden naar een basisniveau te brengen, meer meisjes de kans te bieden om de eigen interesses in de IT te ontwikkelen en aandacht te hebben voor vrouwen in IT-sector.

" alt="Kennis image">

Leading Lady Lynda Hardman denkt over alle verzoeken na

Kansen grijpen die langskomen, kenmerkt de carrière van Informaticahoogleraar Lynda Hardman. “Van een coach leerde ik dat als mensen je vragen dat ze denken dat je het kan. Mijn regel is daarom dat ik over alle verzoeken nadenk.” Dat Hardman in een bètatechnische hoek terecht zou komen, was eigenlijk al op jonge leeftijd duidelijk. Ze […]

Op de foto: Egbert Bol en İlke Ercan na de uitreiking van de Teacher of the Year Awards. Bol werd Teacher of the Year Award voor de EEMCS faculty en Online Teacher of the Year voor het EE Department. Ercan (EEE section) werd gekozen tot Best Teacher of the Year voor the EE Department door studenten." alt="Kennis image">

Sectie Electrial Engineering van TU Delft zet stappen van papier naar praktijk na Gender Scan

Om blinde vlekken te identificeren, vroeg Electrial Engineering van TU Delft VHTO een Gender Scan uit te voeren. De onderwijssectie wil meer vrouwen werven en behouden voor de opleidingen. Inmiddels zijn eerste veranderingen doorgevoerd, zoals een women+-netwerk, een social code-of-conduct en een enquete naar sociale veiligheid onder studenten. Initiatieven die positief worden ontvangen. “Binnen een […]

" alt="Kennis image">

VHTO vervangt VO-voorlichting door Dit Doe Ik Gastles

Sinds september geeft VHTO Dit Doe Ik Gastlessen aan de hele klas gegeven, niet meer alleen aan meisjes. Projectmanager Tess Schoneveld: “Ook jongens hebben geen vrouwelijke rolmodellen en een beperkt beroepsbeeld.” Vanaf september geeft VHTO Dit Doe Ik Gastlessen in het voortgezet onderwijs. Tijdens zo’n gastles vertelt een vrouw uit bèta, techniek en IT over […]

Goed Voorbeeld Hogeschool Utrecht" alt="Kennis image">

Hogeschool Utrecht wil dat ICT-vrouwen zich meer thuisvoelen

Hogeschool Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt om de vrouwen van de ICT-opleidingen zich meer thuis te laten voelen. Dat deed het bijvoorbeeld met netwerkbijeenkomsten, maar ook het vergroten van de groepen vrouwen in de klas. In september stroomde ruim 11 procent vrouwen in de voltijdopleidingen. Een toename vergeleken bij eerdere jaren.

Uitgelicht project - Beeldenbrekersworkshops" alt="Kennis image">

Project uitgelicht: Beeldenbrekersworkshops

Sinds de zomer biedt VHTO niet alleen Beeldenbrekersgastlessen aan, maar ook Beeldenbrekersworkshops. Tijdens deze workshops maken kinderen van groep 6, 7 of 8 kennis met programmeren. Projectcoördinator Ruby Broekman: “Scholen zijn enthousiast.”

" alt="Kennis image">

Zo help je als ouder/verzorger jouw kind bij een beroepskeuze

Op een dag neemt jouw kind deel aan de arbeidsmarkt. Misschien is dat moment nog heel ver weg of misschien is beslissing voor een studie of een beroep al heel actueel. Uit onderzoek weten we dat kinderen die al op jonge leeftijd in contact komen met verschillende beroepen later beter in staat zijn om een goede keuze te maken. Wat kun je als ouder of verzorger doen?

Goed voorbeeld - STO-regio Rotterdam Noord" alt="Kennis image">

Weer een stapje zetten naar meer meisjes na een Gender Scan in STO-regio Rotterdam Noord

Praktijkcase van een Gender Scan door VHTO bij vijf scholen in STO-regio Rotterdam Noord.

Leading Ladies Petra Oldengarm" alt="Kennis image">

Leading lady Petra Oldengarm: ‘Tegenslag kun je ook gebruiken om vooruit te komen’

Interview met Petra Oldengarm. Petra Oldengarm is vooral zichtbaar als directeur van Cyberveilig Nederland, maar dat is maar een klein onderdeel van haar werk. Het grootste deel van de tijd werkt ze als zzp’er aan strategische adviesopdrachten.

Goed voorbeeld - Dell" alt="Kennis image">

Goed voorbeeld: Dell Technologies start pilot parttime werken in fulltimewerkende IT-sector

Flexibel werken is in de IT-industrie niet altijd mogelijk. Het is een van de oorzaken waarom het aandeel vrouwen in de sector achterblijft. IT-leverancier Dell Technologies start met een pilot waarbij deeltijdwerken bij het bedrijf mogelijk wordt gemaakt waarbij ook de kpi’s evenredig aan het aantal uren worden berekend. Daarvoor moest vice president & general manager Isabel Moll eerst wel om tafel met het Amerikaanse hoofdkantoor waar heel anders naar werken in deeltijd wordt gekeken.

Leading Ladies Jannie Minnema" alt="Kennis image">

Leading Lady Jannie Minnema: “Onderwijs, technologie en innovatie is mijn driehoek”

“Internationaal werken, was een verrijking in mijn leven”, vertelt Jannie Minnema, MD European Operations bij FarmTrace, een software bedrijf in de agritech, en VHTO Leading Lady. “Maar ook de mensen die ik gaandeweg heb mogen ontmoeten en de diverse werkzaamheden die ik heb verricht. Leading Lady zijn bij VHTO en samen met anderen iets neerzetten vind ik het mooist aan mijn loopbaancarrière. En ik gun iedereen, maar met name ook meiden van nu, ook het plezier van werken in en met IT.”

" alt="Kennis image">

Uitgelicht project: Meer meisjes in mbo Techniek

Mbo-scholen, SBB en STO’s hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om meer meisjes naar techniekopleidingen te krijgen en – eenmaal gestart in een techniekopleiding – ze succesvol te begeleiden naar een diploma. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar het werk is nog niet klaar. Het project wordt dit jaar overgedragen aan de MBO Raad die al lange tijd betrokken is bij het project. Zij zullen de kennis en het thema borgen.

" alt="Kennis image">

Goed voorbeeld: Bit Academy wil geen geschiedenisles geven

Bit Academy wil meer vrouwen trekken naar de opleiding voor software development. Daarom is de opleider hard op zoek naar vrouwelijke coaches die de studenten willen begeleiden. Hoewel studenten een volledig mbo-4 diploma krijgen na afronding, lijkt het opleidingstraject niet op een gemiddelde mbo-opleiding tot software developer.

Kennis Whitepaper Behoud" alt="Kennis image">

Whitepaper: Behoud vrouwen in tech

Vrouwen verlaten te vaak en onnodig de techsector. Hoewel het aantal meisjes en jonge vrouwen dat kiest voor een opleiding in een technische-, bèta- of IT-richting langzaamaan toeneemt, zien we die toename nauwelijks in het aantal vrouwen dat wérkt in deze sector. Het aandeel vrouwen in techberoepen is slechts 14%.

Whitepaper Vrouwen in bèta, techniek en IT (1000 x 526 px)" alt="Kennis image">

Vrouwen verlaten onnodig de techsector

Vrouwen verlaten te vaak en onnodig de techsector en daar kunnen werkgevers in die sectoren wat aan doen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde whitepaper van VHTO experticecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Vrouwen voelen zich niet thuis op hun werkplek, worden anders beoordeeld dan hun mannelijke collega’s, er is geen geschikte werkkleding voor ze of ze krijgen weinig ruimte om hun werk flexibel in te delen. Tegelijkertijd geven vrouwen aan dat zij het werk zelf interessant en uitdagend vinden. Werkgevers kunnen dus met relatief eenvoudige acties vrouwen behouden voor de sector.

Leading Ladies Patricia Lago" alt="Kennis image">

Leading Lady Patricia Lago: ‘Hoogleraar worden was echt een mijlpaal’

Door een keten van toevalligheden kwam VHTO Leading Lady en hoogleraar Patricia Lago in de software engineering terecht. Nu is ze een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van duurzame software en energiebewustzijn. “Hoogleraar worden was echt een mijlpaal. Gedurende het traject heb ik me vaak afgevraagd of dit het wel was. Soms terecht ook.”

Toolbox Meer meisjes in mbo Techniek" alt="Kennis image">

Meer meisjes in MBO techniek: gepubliceerde kennis en inzichten

Voor het project Meer meisjes in MBO Techniek zijn de afgelopen jaren verschillende tools ontwikkeld, publicaties verschenen en presentaties gegeven. In dit artikel zijn deze tools en inzichten op een rij gezet.

Blog Sahar Yadegari" alt="Kennis image">

Hoe krijgen we meer vrouwen in bèta, techniek en IT? Vijf lessen

Willen we meer vrouwen in technische rollen, dan hebben we de steun van mannelijke bondgenoten nodig. Het is een van de lessen die SaharYadegari leerde in haar eerste jaar als directeur van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. In deze blog beschrijft ze de vijf lessen die ze leerde in haar eerste jaar.

Praktijkwijzer Beter Behouden" alt="Kennis image">

Praktijkwijzer Beter Behouden

Deze praktische wijzer voor docenten en studieloopbaanbegeleiders geeft docenten en studieloopbaanbegeleiders van mbo techniek- en ICT-opleidingen, inzicht in de studie-ervaringen van studentes. Daarnaast bevat deze wijzer praktische tips om te zorgen dat iedere studente zich thuis voelt en zich met plezier ontwikkelt tot een vakvrouw.

Ouders invloed op studiekeuzes" alt="Kennis image">

Hoe hebben ouders invloed op de (school)loopbaankeuzes van hun dochters?

Bij de keuze van meisjes voor een studie of beroep in de bètatechniek spelen ouders een belangrijke rol. Die rol voeren ze bewust en onbewust uit. Het is daarom belangrijk dat ouders vroegtijdig bij het keuzeproces worden betrokken, al voordat kinderen de keuze maken voor een profiel of studie.

" alt="Kennis image">

Hebben jongens andere hersenen dan meisjes?

Interview met onderzoeker Lara Wierenga over de hersenontwikkeling bij jongens en meisjes.

Attitudemeting W&T" alt="Kennis image">

Attitudemeting W&T

Voorlichting op jonge leeftijd en goede rolmodellen thuis en in de klas geven kinderen, en vooral meisjes, een positiever beeld van wetenschap en technologie (W&T). Dat blijkt uit een attitudemeting in het kader van de Talentenkijker van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, onder meer dan 2.500 leerlingen en bijna 300 leerkrachten van groep 6, 7 en 8.

" alt="Kennis image">

Interventies vroege stereotypering

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft VHTO in 2016 een ‘Inventarisatie en Interventieproject’ uitgevoerd naar vroege stereotypering (bij kinderen van 4 tot 6 jaar). De pilot ‘vroege stereotypering’ in groep 1 en 2 van het basisonderwijs, is in 2017 in samenwerking met ‘bètamoeders’ opgeschaald naar 25 scholen (onder de naam Beeldenbrekers). In 2018 wordt het project Beeldenbrekers verder uitgerold.