Havo

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM).Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen. De helft van de havo-leerlingen is meisje.

Bekijken we de verdeling van 4 havo-leerlingen over de profielen dan zien we dat de meeste leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij (EM) en de minste leerlingen in Natuur & Techniek (NT). 

Profielkeuze leerlingen havo 2019/20

                                               

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM). Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen. In het vwo is meer dan de helft meisje. En steeds meer meisjes kiezen tegenwoordig voor een voor een natuurprofiel.

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) neemt licht af na een stijging tussen 2010/11 en 2014/15 en twee opeenvolgende stabiele jaren. Op de havo is het aandeel in 2019/20 40%; het aandeel op het vwo is met 60% nog steeds beduidend hoger.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo gestegen van 2010/11 tot 2017/18. Daarna daalde het aandeel heel licht. Op de havo kiest 38% van de meisjes in 2019/20 voor een N-profiel (ten opzichte van 29% in 2009/10). Op het vwo kiest 59% van de meisjes in 2019/20 voor een N-profiel (ten opzichte van 51% in 2009/10).

Bij de jongens was er op de havo sprake van een toename in keuze voor N-profielen tussen 2011/12 en 2014/15, van 42% naar 47%. Tussen 2014/15 en 2019/20 daalde de keuze voor een N-profiel van 47% naar 42%. Op het vwo is dezelfde trend zichtbaar. Het percentage jongens dat koos voor een N-profiel steeg van 61% in 2011/12 naar 66% in 2014/15. Dit daalde vervolgens naar 61% in 2019/20.

Het merendeel van de leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 53% in 2010/11 naar 61% in 2014/15 en daalde daarna licht tot 58% in 2017/18. In het daaropvolgende jaar, 2018/19, is dit nog steeds 58%. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 63% hoger dan op de havo (51%).

Er zijn wel grote verschillen tussen jongens en meisjes. Op de havo kiest 72% van de jongens met een N-profiel voor een bèta/technische vervolgopleiding, in tegenstelling tot 39% van de meisjes. Dit is ook terug te zien in het vwo, waar 76% van de jongens en 51% van de meisjes doorstroomt naar een bèta/technische vervolgopleiding.

Profielkeuze leerlingen vwo 2019/20

                                               

 

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)