Havo

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM).Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen. De helft van de havo-leerlingen is meisje.

Bekijken we de verdeling van 4 havo-leerlingen over de profielen dan zien we dat de meeste leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij (EM) en de minste leerlingen in Natuur & Techniek (NT). 

Profielkeuze leerlingen havo 2018/19

                                               

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM). Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen. In het vwo is meer dan de helft meisje. En steeds meer meisjes kiezen tegenwoordig voor een voor een natuurprofiel.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. Op de havo koos 39% van de meisjes in 2018/19 voor een N-profiel (ten opzichte van 28% in 2008/09). Op het vwo koos bijna 60% van de meisjes in 2018/19 voor een N-profiel (ten opzichte van 51% in 2008/09).

Bij de jongens was de stijging veel minder sterk op de havo (van 42% naar 43%). De laatste drie jaren is er zelfs sprake van een dalende trend. Op het vwo was er de afgelopen vier jaar eveneens sprake van een dalende trend. In de afgelopen tien jaar is het aandeel jongens dat een n-profiel kiest op het vwo licht gedaald van 63% naar 62%.

Het merendeel van de leerlingen die examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 56% in 2007/08 naar 59% in 2017/18. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (53%).Er zijn wel grote verschillen tussen jongens en meisjes. Op de havo kiest 73% van de jongens met een N-profiel voor een bèta/technische vervolgopleiding, in tegenstelling tot 31% van de meisjes. Dit is ook terug te zien in het vwo, waar 77% van de jongens en 52% van de meisjes doorstroomt naar een bèta/technische vervolgopleiding.

Profielkeuze leerlingen vwo 2018/19

                                               

 

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)