Cijfers wo

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen: van 22% (2008/09) naar 29% (2018/19). Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (35%). Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2008/09 tot 2018/19 bijna verdubbeld (van 10% naar 18%). Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 27%, op het hbo gaat het in 2018/19 om 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2008/09 op hbo een bètatechnische studie koos.

Instroom bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 24.786 10.379 42%
2017/18 23.776 9.766 41%
2016/17 21.522 8.766 40%
2015/16 20.015 7.767 38%
2014/15 18.725 7.186 38%

10 grootste bètatechnische wo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische wo-opleidingen (2018/19) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Liberal arts and sciences 1.404 1.017 72%
Technische informatica 1.131 171 15%
Werktuigbouwkunde 1.075 137 13%
Econometrie en operationele research 1.001 286 29%
Biologie 840 468 56%
Biomedische wetenschappen 776 543 70%
Bouwkunde 695 323 46%
Civiele techniek 517 106 21%
Technische natuurkunde 503 87 17%
Technische bedrijfskunde 490 114 23%

10 bètatechnische opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 bètatechnische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2018/19).

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Gezondheid en leven 245 224 91%
Psychobiologie 183 166 91%
Voeding en gezondheid 141 126 89%
Liberal arts and sciences (joint degree) 269 205 76%
Liberal arts and sciences: global challenges 195 144 74%
Animal sciences 120 88 73%
Liberal arts and sciences 1.404 1.017 72%
Biomedical sciences 198 140 71%
Biomedische wetenschappen 776 543 70%
Klinische technologie 122 81 66%

Gediplomeerden wo bètatechniek

Aantal gediplomeerden bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2017/18 11.615 4.673 40%
2016/17 10.978 4.154 37%
2015/16 10.229 3.792 37%
2014/15 9.507 3.498 36%
2013/14 8.794 3.146 35%

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)