Cijfers wo

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is tussen 2009 en 2015/16 gestegen van 22% tot 29%. Sindsdien is het aandeel stabiel gebleven. Het laatste jaar (2019/20) is het percentage licht afgenomen tot 28%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (35%). Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2009/10 en 2019/20 flink toegenomen van 11% naar 18%. De laatste vier jaren is het aandeel stabiel. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding op 27%.

Instroom bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2019/20 24.902 10.567 42,4%
2018/19 24.786 10.382 41,9%
2017/18 23.767 9.762 41,1%
2016/17 21.520 8.768 40,7%
2015/16 20.015 7.770 38,8%

10 grootste bètatechnische wo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische wo-opleidingen en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen %Vrouw
Liberal arts and sciences 1.402 976 69,6%
Werktuigbouwkunde 1.138 122 10,7%
Biologie 822 466 56,7%
Biomedische wetenschappen 765 535 69,9%
Econometrie en operationele research 744 243 32,7%
Technische informatica 674 117 17,4%
Bouwkunde 615 302 49,1%
Informatica 558 85 15,2%
Technische bedrijfskunde 502 125 24,9%
Civiele techniek 483 115 23,8%

10 bètatechnische opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 bètatechnische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen.

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Voeding en gezondheid 111 99 89,2%
Gezondheid en leven 239 199 83,3%
Psychobiologie 200 161 80,5%
Animal sciences 136 105 77,2%
Liberal arts and sciences (joint degree) 286 218 76,2%
Molecular life sciences 93 70 75,3%
Liberal arts and sciences: global challenges 198 147 74,2%
Biomedische wetenschappen 765 535 69,9%
Liberal arts and sciences 1402 976 69,6%
Medische informatiekunde 36 25 69,4%

Gediplomeerden wo bètatechniek

Aantal gediplomeerden bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 12.868 4.955 38,5%
2017/18 11.987 4.730 39,5%
2016/17 11.037 4.181 37,9%
2015/16 10.289 3.825 37,2%
2014/15 9.559 3.515 36,8%

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)