Naast vele activiteiten in het voortgezet onderwijs, heeft VHTO in de achterliggende jaren intensiever dan voorheen activiteiten uitgevoerd in het bèta/technisch hoger onderwijs. Zo heeft VHTO in de periode 2005-2011 genderactiviteiten uitgevoerd gericht op bèta/technische hbo- en wo-opleidingen, in het kader van het Sprint Programma van hetPlatform Bèta Techniek (met extra financiering vanuit de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW). De afronding van dit programma lijkt een geschikt moment om stil te staan bij de stand van zaken ten aanzien van meisjes/vrouwen en bèta/techniek en bij wat in de toekomst nog nodig is om de genderbalans bij bèta/techniek te verbeteren.