'Diversiteit & Inclusie is een onderwerp dat nooit af is'

02 maart 2021

SAP is één van de deelnemende bedrijven aan Girls’ Day, partner van VHTO en is een bekende speler op het gebied van het ontwikkelen van software-oplossingen voor organisaties. Wat doet SAP om meer vrouwen aan te trekken en hoe ziet hun Diversiteit & Inclusie beleid eruit? Een gesprek met Marleen Verhaag en Gerda Slagter.

Marleen is Head of Industry Public Services, initiatiefnemer in Nederland en voormalig wereldwijd voorzitter van het Business Women’s Network (BWN) bij SAP. Gerda is Sr. Customer Engagement Executive SAP SuccessFactors en is de voorzitter van Nederland sinds januari 2021.

Marleen, wat was de aanleiding om het Business Women’s Network (BWN) op te richten in 2013? En kun je meer over het netwerk vertellen?

‘In onze organisatie was het mij opgevallen dat er een man/vrouw disbalans was. Dit was zichtbaar in de samenstelling van de managementlagen, maar ook constateerde ik dat er voor vrouwen diverse barrières waren. Na enkele frustrerende persoonlijke ervaringen vond ik het tijd om actie te ondernemen. Door analyse van de uitkomsten van SAP’s Employee Survey kon ik staven dat mijn beeld door andere vrouwen werd gedeeld en dat er onmiskenbaar iets moest gebeuren. We zijn klein gestart en hebben het netwerk in de afgelopen jaren uitgebouwd.

We begonnen met het samenbrengen van de vrouwen en hebben kort daarna het management betrokken. We hebben uitgelegd waarom diversiteit en inclusie belangrijk is en direct bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd, met daaraan gekoppeld een aantal programma’s en acties. Hierdoor kwam de verantwoordelijkheid voor verandering bij diverse stakeholders te liggen, en niet alleen bij de vrouwen of bij HR.

Het SAP Business Women’s Network bestaat nu 8 jaar in Nederland en heeft inmiddels 118 leden. Wereldwijd bestaat dit netwerk uit 85 chapters (locaties) en zijn er meer dan 14.000 vrouwen en mannen bij aangesloten (van de ca. 100.000 medewerkers overall).

In 2016-2017 was ik Global Head voor het Business Women’s Network en zag ik hoeveel impact het had om de belangen van de vrouwen bij SAP te vertegenwoordigen en een sparring partner te zijn op diverse gebieden van de business. Met het netwerk willen we vrouwen verder helpen in hun carrière. Dit doen we door diverse activiteiten te organiseren; van netwerken, mentoring en Female Leadership programma’s tot workshops met management en het beïnvloeden van HR-beleid en procedures.'

 

Wat zien jullie als belangrijkste wapenfeit van BWN?

‘Het belang van diversiteit en inclusie binnen SAP is gegroeid, zeker ook de aandacht vanuit het Top-management hiervoor. In samenwerking met HR en onze Managing Director Rinse Tamsma, onze BWN NL sponsor, zijn er maatregelen genomen om meer vrouwen aan te trekken voor SAP.

Dit betekent dat we in ons HR-beleid streven naar een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten voor een positie, altijd minimaal 1 vrouwelijke interviewer bij het gesprek, het genderneutraal maken van vacatureteksten en het pro-actief benaderen van vrouwen voor vacatures.

Als BWN NL hebben we een aantal jaren geleden een Female Leadership programma opgezet inclusief mentoring. Dit heeft ervoor gezorgd dat vrouwen binnen hun functie meer zelfvertrouwen kregen, een andere functie zijn gaan bekleden of promotie hebben gemaakt en manager zijn geworden.’

Marleen, welk advies geef je Gerda als nieuwe voorzitter?

‘Gerda is al vele jaren actief betrokken bij BWN en weet heel goed hoe ze de verschillende belangen moet balanceren, ik ben erg blij dat zij het netwerk in Nederland gaat leiden! Ik hoop en weet dat ze blijft luisteren en de status quo challengen. Diversiteit & Inclusie is een onderwerp dat nooit af is, waar continu aandacht voor nodig blijft. Het uiteindelijke doel is gelijke kansen en gelijke beloning in een omgeving waar iedereen tot zijn recht komt.’

En wat is jouw ambitie als nieuwe voorzitter, Gerda?

‘Mijn ambitie is om diversiteit en inclusie nog meer op de kaart te zetten binnen SAP NL. We zijn blij met de betrokkenheid vanuit ons Management Team, maar ik wil graag dat dit thema breed gedragen wordt bij het hele management en onze medewerkers. Daarnaast is het streven om een betere link te kunnen leggen tussen de impact op de business en de inzet en activiteiten van het Business Women’s Network.’

Jullie doen al sinds 2015 mee aan Girls’Day, vanwege Covid dit jaar online. Wat is het belang van Girls’Day voor jullie?

We willen de drempel verlagen om te gaan werken in een omgeving die als technisch wordt gezien. Door de meisjes te laten zien hóe SAP werkt en wát voor werk je kunt doen, zijn we ervan overtuigd dat dit helpt de drempel weg te nemen om een technische studie te kiezen en uiteindelijk bij tech-bedrijven te gaan werken.  

Door Covid is de omgang met technologie voor iedereen veranderd. De kinderen zien technologie nu als vanzelfsprekend onderdeel van hun dagelijkse leerproces buiten gamen en tik-tok, wat ze hiervoor ook al deden. Ervaring en interactie werken wel anders in een virtuele omgeving, maar dat neemt niet weg dat het geweldig is om als SAP een bijdrage te kunnen leveren aan de beeldvorming van meisjes voor techniek.’

Stel, de huidige basisschoolmeisjes komen over circa 20 jaar op de werkvloer van SAP, wat willen jullie dat ze aantreffen?

‘Dat iedereen kan zijn wie hij/zij wil zijn (“belonging”) en dat diversiteit en inclusie nóg meer vanzelfsprekend is. Door onderzoek weten we dat mannen en vrouwen andere zaken belangrijk vinden in hun werk. Vooral vrouwen kunnen we helpen door coaching en mentoring, bijvoorbeeld met een buddy tijdens ‘onboarding’. Het zou mooi zijn als we over 20 jaar zover zijn, dat diversiteit en inclusie onderdeel is van een ieders DNA.’