‘Het is bedrijfskundig volstrekt onverstandig om bepaalde groepen uit te sluiten’

13 oktober 2021

‘Het is bedrijfskundig volstrekt onverstandig om bepaalde groepen uit te sluiten’

Een organisatie die op de juiste wijze balanceert tussen het feest van herkenning en het feest van verrassing die heeft de diversiteit op orde, zegt Louise Out van Staveren, nieuw lid van de raad van toezicht van VHTO. Haar advies om het thema op de agenda te zetten: praat de taal van jouw toehoorders.

Hoe heb je in jouw loopbaan te maken gehad met het thema diversiteit?

“Het loopt als een rode draad door mijn leven. Als Executive was ik sponsor van het vrouwennetwerk bij IBM Nederland waardoor er o.a. een zomerkamp voor meisjes werd georganiseerd en er mentorschappen waren met IBM-professionals voor meisjes. Ik ben ook straight ally van de LGBT-community, wat betekent dat je  je inzet dat ook deze community ten volle deel uitmaakt van de samenleving. Vanuit  Marketing nam ik het initiatief om IBM te laten deelnemen aan de Amsterdam Pride. Dat was meer dan vijftien jaar geleden en samen met Shell en ING waren we toen de eerste drie bedrijven die meededen. En nu ben ik naast mijn rol als lid van de raad van toezicht van VHTO ook bestuurslid van Talent naar de Top, dat meer divers talent in de top van het bedrijfsleven en andere organisaties in Nederland wil.”

Je zoekt het thema diversiteit in elke baan op. Waarom doe je dat?

“De vraag naar talent is enorm groot. Het is bedrijfskundig  onverstandig om bepaalde groepen uit te sluiten. Dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat het ook niet eerlijk is om een groep die een bijdrage kan leveren niet te laten deelnemen.”

Je noemt de bedrijfskundige reden eerst, waarom?

“Natuurlijk zijn beide redenen even belangrijk. Ethisch gezien is de tweede reden misschien nog wel belangrijker.
Dat ik het in deze volgorde benoem, komt omdat ik de afgelopen jaren vaak als enige vrouw mannelijke criticasters moest overtuigen. En die toehoorders luisteren beter als je zegt dat het om bedrijfskundige redenen verstandig is. Dan gaat de discussie ook niet meer over het voortrekken van vrouwen, maar over het vergroten van de talentpool. Om die pool te vergroten, moet je anders selecteren. En dat moet je leren.
Zelf heb ik bijna altijd divers talent benoemd, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Daarom probeer ik anderen daarin mee te nemen.  Er blijven mensen die het een vervelend onderwerp vinden en zeggen diversiteitsmoe te zijn. Onlangs nog zag ik een LinkedInpost van Japke-D Bouma over diversiteit bij defensie waarin ze schrijft dat mensen geïrriteerd raken als je over het onderwerp begint.”

Waarom is dat, denk je?

“Dat heeft te maken met angst. Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, noemde het ooit het feest van herkenning. Het is prettig om te werken met mensen die hetzelfde zijn als jezelf. Zeker als je altijd met dezelfde mannen als jezelf hebt gewerkt, dan vind je het ingewikkeld om met vrouwen te werken. En dat is het ook. Vrouwen werken op een andere manier, ze werken bijvoorbeeld graag samen en komen anders tot een oplossing. Ik vind het ook lastig om met mensen te werken die anders zijn dan ikzelf. Maar het is niet verstandig om die andere groep uit te sluiten. Sijbesma legt het mooi uit. Hij zegt dat je ook naar het feest van verrassing moet kijken en dat die twee in balans moeten zijn. Een organisatie moet uitkijken niet bijziend te worden.”

Wat wil je bijdragen aan de raad van toezicht van VHTO?

“Ook een raad is pas effectief als het een gebalanceerde groep mensen is. Divers qua man-vrouwverhouding en vanuit verschillende type organisaties. Ik kom vanuit het bedrijfsleven dus die invalshoek zal ik meenemen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat analyses helpen bij het bewerkstelligen van een doel, bijvoorbeeld de missie van VHTO. Daar waar je iets gedaan wilt krijgen, is het belangrijk om er nummers aan te kunnen hangen. Het liefst zou ik – maar dat lijkt  onmogelijk – alle meisjes individueel volgen en zien wat ze doen op het moment dat ze een keuze gaan maken. Zo kunnen we zien wat heeft gewerkt en wat niet. Ik wil dus vooral meegeven dat we met een analytische blik  moeten kijken.

Welke les qua diversiteit neem je mee naar de raad van toezicht?

“Dat je moet volhouden. Absoluut. En dat je heel zichtbaar moet maken waar je staat bij het behalen van een doel en waar je heen wilt. Mensen die niet de intrinsieke motivatie hebben om iets aan het thema te doen, kun je alleen meenemen door concrete doelen te stellen. Die vermoei je alleen maar door er over te praten. Ik heb geleerd dat je ze doelen moet geven waarin ze geïnteresseerd zijn, toplijstjes bijvoorbeeld. Natuurlijk moeten we tegelijkertijd werken aan dat er voldoende meisjes zijn. Maar dat lukt allemaal wel. Het gaat om het fixen van het systeem, niet om het fixen van de girls.”

Over Louise Out van Staveren

Louise Out van Staveren werkt als kwartiermaker bij Nyenrode Business University waar ze organisatieadvies geeft. Naast haar rol als lid van de Raad van Toezicht van VHTO is ze ook bestuurslid van Talent naar de Top. Louise werkte bijna 32 jaar bij IBM waar ze onder andere Marketing Directeur en Executive Financial Services was.