Je kunt niet kiezen wat je niet kent

31 maart 2020

Nog steeds kiezen meisjes en jonge vrouwen in Nederland minder vaak voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat terwijl zij daar vaak wel talent voor hebben en hierin even goed presteren als jongens. Onze directeur Cocky Booij is door Mediaplanet geïnterviewd voor de campagne 'Careers in STEM' die vandaag gelanceerd is.

Alle opleidingsniveaus

VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, wil de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland vergroten. Directeur Cocky Booij vertelt hoe VHTO dat aanpakt.  

“We richten ons daarbij de laatste tien jaar op de totale keten. Van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta, technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

De participatie van meisjes en vrouwen blijft ver achter.

In het basisonderwijs hebben we het programma ‘Beeldenbrekers’ om gender stereotyperende beelden over beroepen te doorbreken. Docenten geven dan twee lessen over een specifiek beroep in bèta, techniek of ICT.

In de tweede les komt een vrouwelijke professional over haar beroep vertellen. We hebben een groot netwerk aan vrouwen die hieraan meedoen. Meisjes kunnen zich dan makkelijker identificeren met de professional.” 

Baan van de toekomst 

“De genderstereotypering is in Nederland veel groter dan in de rest van de wereld. Hierdoor laten we in Nederland veel vrouwelijk talent verloren gaan. De participatie van meisjes en vrouwen blijft ver achter. 

Dit is vooral het geval binnen het middelbaar beroepsonderwijs maar ook bij het bèta/technische wetenschappelijk onderwijs is de participatie van mannen en vrouwen zeker nog niet gelijk.”

Daarnaast blijkt naar schatting dat 65 procent van de banen die huidige scholieren in de toekomst zullen hebben, nu nog niet bestaan. “Daarom ontwikkelde VHTO het programma ‘Design (Y)our Future’. 

Hier verkennen meisjes van het vmbo wat de potentiële banen van de toekomst zijn en welke nieuwe vaardigheden ze hiervoor nodig hebben.

Hierdoor laten we in Nederland veel vrouwelijk talent verloren gaan.

Ze gaan tijdens een challenge aan de slag met toekomstberoepen. Zo maken ze actief kennis met vakgebieden zoals Artificial Intelligence, Big Data, Cloudcomputing, Internet of Things, Cybersecurity en Robotica.

Ook toepassingen van IT in andere sectoren laten we zien, bijvoorbeeld zorgrobots. Omdat we ook de creativiteit van programmeren willen laten zien, gaan de meisjes na de challenge aan de slag met een eigen programmeeropdracht. Zo leren ze onder begeleiding van mbo-studenten een eigen kunstwerk programmeren.” 

Booij stelt: “Je kunt niet kiezen wat je niet kent. Wij doen er alles aan om meisjes en vrouwen bekender te maken met opleidingen en banen in bètawetenschap, techniek en ICT.” 

 

  • Dit artikel is in samenwerking gemaakt met Mediaplanet voor de campagne Careers in STEM. De campagne is vandaag gelanceerd en staat volledig in het teken van ontwikkelingen en carrièremogelijkheden in de STEM-sectoren. Meer lees je hierover op Metro en Planetcareer.