Meer vrouwen werkzaam in de ICT

23 april 2020

Het aandeel vrouwen dat in de ICT werkzaam is, is in 2019 gestegen met 17,5%. De digitalisering biedt kansen en vrouwen lijken die kansen nu te grijpen. Dit blijkt uit de cijfers van expertiscentrum digitalisering Pr-eDICT van het CA-ICT. In 2018 werkten nog 80.000 vrouwen in de ICT, in 2019 was dit 94.000 vrouwen. Dat is een toename van 17,5 procent.

IT-arbeidsmarkt evenwichtiger
 

Aandeel vrouwen op arbeidsmarkt ICT fors toegenomen

In 2019 is het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt ICT fors toegenomen, ook in opleidingen is een stijging te zien op alle niveaus. De stijging betekent dat de IT-arbeidsmarkt langzaamaan evenwichtiger wordt als het gaat om de aandelen mannen en vrouwen. In totaal waren er vorig jaar 520.000 ICT'ers, waarvan ongeveer 18 procent dus vrouw is. 
 

Stijging gediplomeerde vrouwen uit ICT Opleidingen
 

De komende jaren kunnen we bovendien nog een verdere groei verwachten van vrouwen in IT. Het aantal gediplomeerde vrouwen uit ICT-opleidingen neemt namelijk ook toe. Op mbo-niveau gaat het zelfs om een stijging van 30 procent: waar in 2018 nog 3 procent van de gediplomeerden op mbo vrouw was, was dat in 2019 4 procent. 

Lees hier het persbericht van CA-ICT