Meet the Team: Shirley de Wit

02 maart 2021

Hoe werken wij nu in coronatijd?

Shirley is projectmedewerker bij VHTO en heeft een achtergrond in Informatica en Wetenschapscommunicatie. Naast haar werk bij VHTO doet zij een PhD aan de Universiteit Leiden op het gebied van genderinclusief programmeeronderwijs. Een combinatie waarbij onderzoek en praktijk mooi samenkomen waar we graag meer over willen weten.

Kun je ons meer vertellen wat je doet voor VHTO en met wat voor projecten je bezig bent?

'Binnen VHTO hou ik me bezig met IT gerelateerde projecten. Dit varieert van trainingen geven aan leerkrachten tot programmeerworkshops geven aan meisjes. Ik vind het heel leuk om mijn programmeerkennis over te brengen aan andere mensen en dit te doen op een genderinclusieve manier. In trainingen en webinars behandelen we hoe je de lessen zo in kunt richten dat je alle leerlingen de kans geeft talenten te ontwikkelen. Tijdens de programmeeractiviteiten passen we deze technieken zelf toe.

Hoe combineer je dit met je PhD en waar ligt de ‘kruisbestuiving’ met je werk voor VHTO?

'Naast mijn werk mag ik ook promoveren bij VHTO en Universiteit Leiden. Ik doe dat bij de onderzoeksgroep Programming Education Research Lab (PERL) waar we ons allemaal bezighouden met programmeeronderwijs. Dit onderzoeksveld is relatief nieuw en onwijs breed. Zo doen we onderzoek naar hoe kinderen leren programmeren en welke misconcepties er zijn, maar ook hoe je programmeren toegankelijk kan maken voor iedereen. We focussen ons daarbij op al het onderwijs, dus van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. Zelf doe ik onderzoek op het snijvlak van gender en programmeren. Deze zomer hebben er meer dan 600 kinderen mee gedaan aan ons onderzoek in NEMO waar we stereotiepe beelden over programmeurs onderzocht hebben. 

Wat het zo leuk én nuttig maakt is, dat ik de praktijk bij VHTO kan combineren met het onderzoek bij PERL, waardoor ik hetzelfde onderwerp vanuit meerdere perspectieven kan bekijken. Zo kan ik inzichten vanuit het onderzoek direct meenemen in de activiteiten die we doen, maar ook zeker andersom. Tijdens het geven van trainingen of workshops zie ik waar mensen tegenaan lopen en worden er goede vragen gesteld die mij weer op scherp zetten.'

Kun je een aantal voorbeelden geven van de programmeeractiviteiten?

'We organiseren programmeeractiviteiten voor verschillende doelgroepen. Zo hebben we DigiVita Code Events en het  DigiVita Zomerkamp  waar bovenbouw PO meisjes en onderbouw VO meisjes kennismaken met programmeren tijdens verschillende workshops. Met het Computer Science Certificate-programma kunnen onderbouwleerlingen VO, jongens én meisjes, meerdere programmeerlessen volgen en leren ze over verschillende programmeerconcepten.'

Wat is het belang van genderinclusieve programmeeractiviteiten?

'Bij onze programmeeractiviteiten gaan we na hoe we het onderwijs zo inclusief mogelijk kunnen inrichten. We willen met onze programmeeractiviteiten meisjes bereiken en ze een positieve ervaring laten opdoen met programmeren. Dat betekent dat we bij de didatiek, de vormgeving, het taalgebruik, de cases, etc. steeds rekening houden met een diverse doelgroep (in plaats van alleen jongens). De activiteiten worden begeleid door vrouwelijke IT-studenten waardoor de meisjes ook in aanraking komen met rolmodellen. Door deze aanpak willen we stereotiepe beelden doorbreken, het beroepsbeeld verbreden en zelfvertrouwen in de eigen IT-vaardigheden opbouwen. Deze aspecten zijn belangrijk als het gaat om studie- en carrièrekeuzes.

Daarnaast is ook de omgeving van de meisjes heel belangrijk. Door de activiteiten met én op scholen te organiseren, creëren we aandacht onder het onderwijspersoneel voor het onderwerp genderinclusief programmeeronderwijs. Ook ouders spelen een grote rol in het studiekeuze proces. Zij worden nu ook op natuurlijke wijze betrokken, doordat zij bedolven worden onder de enthousiaste verhalen van de meisjes over wat ze allemaal gedaan hebben.'

Door corona zijn de programmeerevents online. Hoe ervaar jij dit en wat zijn hier de voor- en nadelen van?

'Ik ben blij dat we ondanks de pandemie toch meisjes kunnen bereiken en enthousiast kunnen maken voor bèta, techniek en IT. Natuurlijk zijn er aanpassingen nodig geweest in de opzet van onze activiteiten en kijken we uit naar activiteiten die we weer op locatie kunnen doen. Vooral een stukje persoonlijke interactie en het opvangen van eventuele (technische) problemen gaat online lastiger. Toch ben ik wel heel positief over wat we hebben kunnen doen.

Door te werken met break-out rooms waarin een vrouwelijke IT-student de meisjes door de opdrachten begeleidt, creëer je wel een stuk persoonlijke interactie met een rolmodel en tussen de meisjes zelf. Ook bereiken we meisjes die we normaal niet zouden bereiken omdat de drempel lager is. Je hoeft ten slotte niet meer naar een fysieke locatie te reizen. Door het online werken hebben we ook weer kritisch naar onze activiteiten moeten kijken en zien we nieuwe mogelijkheden om meer meisjes én hun omgeving te bereiken.'