Welke doelgroepen worden onderzocht in studies naar informatica-onderwijs?

07 maart 2022

In onderzoeken naar informatica-onderwijs zijn niet alle groepen kinderen even goed gerepresenteerd. Die conclusie trekt een groep onderzoekers van Universiteit Leiden, Open Universiteit en VHTO na het bestuderen van 143 studies beschreven in 134 papers in een literatuurstudie.

Het gaat om IT-onderwijs voor kinderen van de peuterschool tot in het hoger onderwijs. In deze studies zijn kinderen uit de Verenigde Staten, jongens en kinderen zonder enige ervaring met IT het vaakst onderzocht. Het merendeel van de onderzochte studies wordt in een onderwijssetting afgenomen.

Etnische achtergrond en sociaaleconomische status

Daarnaast worden etnische achtergrond en sociaaleconomische status vaak niet gerapporteerd in de studies. De onderzoekers constateren dat deze twee factoren, net als handicap, wel worden meegenomen als het onderzoek afwijkt van de meerderheid. De onderzoekers zijn zich bewust van de praktische bezwaren om deze kenmerken vast te leggen, maar vinden wel dat deze informatie noodzakelijk is om goede conclusies te kunnen trekken.

Verder concluderen de ondeerzoekers dat computerwetenschappers demografische kenmerken op verschillende manieren en plekken rapporteren, in bijna 40% van de gevallen gebeurt het niet expliciet waardoor het niet meteen duidelijk is welke groep participeerde aan de studie.

De onderzoekers deden deze literatuurstudie onder andere omdat studies naar informatica-onderwijs soms als basis dienen voor beleid. In Nederland bijvoorbeeld moet er nog een beslissing worden genomen naar of en hoe digitale vaardigheden in het curriculum worden opgenomen.

Lees verder

Who participates in computer science education studies? A literature review on K-12 subjects