De 10 inzichten in gender en STEM

Tien inzichten die de gender-onbalans in het hoger onderwijs verklaren. Blader hier door de publicatie heen. De pdf va deze publicatie is op te vragen via vhto@verwijder-dit.vhto.nl.

lees meer

Vroege Stereotypering

VHTO heeft een inventarisatie- en interventiepilot uitgevoerd om te inventariseren wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over vroege stereotypering en een interventie ontwikkeld ter voorkoming/vermindering van stereotypering bij kleuters (4-6 jaar).

Lees meer

Attitudemeting W&T

Rapport over de attitudes van leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs ten aanzien van Wetenschap & Technologie. Uitgevoerd door VHTO en ITS in het kader van Talentenkijker, een lessenserie over talenten, beroepen en het doorbreken van (gender)stereotiepe beelden in W&T.

Lees meer

Rapport Trendanalyse

De VHTO-publicatie Trendanalyse in het bèta/technisch hoger onderwijs geeft antwoord op verschillende vragen rondom de genderbalans in het hoger onderwijs. Hoewel dit onderzoek in 2012 is uitgevoerd, is het rapport nog steeds actueel.

Lees meer